Jeskyně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyněKontaktní údaje

Adresa: 784 21 Mladeč
Tel.: +420 585 347 148, 728 264 197
Mobil:
Fax:
E-mail: mladec@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Litovel 7km


Popis zařízení:

Mladečský kras tvoří izolované ostrůvky devonských vápenců, vystupující z nekrasových hornin na severním okraji Bouzovské vrchoviny a z mladých sedimentů údolí Moravy v Hornomoravském úvalu v širším okolí obce Mladeč západně od Litovle. Pod povrchem kopců Třesín (345 m n. m.), Skalka (335 m n.

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Mladečské jeskyně 1 Mladečské jeskyně 2 Mladečské jeskyně 3
Přidat údaj - nahlásit změnu
Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyněKontaktní údaje

Adresa: 753 51 Teplice nad Bečvou
Tel.: +420 581 601 866
Mobil:
Fax:
E-mail: zbrasov@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

 Nachází se pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Olomouc 49km
Přerov 29km
 


Popis zařízení:

Zbrašovské aragonitové jeskyně je chráněné území v okrese Přerov, které bylo vyhlášeno jako národní přírodní památka kvůli ochraně hydrotermálního krasového území evropského významu, jenž nemá v České republice obdoby.[1] Na toto území se váže specifická flóra a fauna.

Oznamy:

Zajímavosti
www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/o-jeskynich/zajimavosti

Fotogalerie

Zbrašovské aragonitové jeskyně 1 Zbrašovské aragonitové jeskyně 2 Zbrašovské aragonitové jeskyně 3 Zbrašovské aragonitové jeskyně 4 Zbrašovské aragonitové jeskyně 5 Zbrašovské aragonitové jeskyně 6
Přidat údaj - nahlásit změnu
Kateřínská jeskyně

Kateřínská jeskyněKontaktní údaje

Adresa: 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 413 161
Mobil:
Fax:
E-mail: katerinska@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/katerinska-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Kateřinská jeskyně se nachází v severní části CHKO Moravský kras severně od města Brna, nedaleko od okresního města Blansko. Leží na konci Suchého žlebu, asi 500 metrů jihovýchodně od informačního střediska Skalní mlýn.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Brno 34km
Prostějov 47km


Popis zařízení:

Kateřinská jeskyně není mnoho vyzdobena krápníky jako ostatní jeskyně Moravského krasu. Avšak se zde nachází největší jeskynní prostora, zvaná Hlavní dóm, kde jsou díky výborné akustice konány hudební a pěvecké koncerty. Tato jeskyně je relativně velmi chladná, protože se tu teplota pohybuje okolo 7 °C.

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/katerinska-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Kateřínská jeskyně 1 Kateřínská jeskyně 2 Kateřínská jeskyně 3
Přidat údaj - nahlásit změnu
Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyněKontaktní údaje

Adresa: Bozkovské dolomitové jeskyně, 512 13 Bozkov 263
Tel.: +420 481 682 167
Mobil:
Fax: +420 481 682 228
E-mail: bozkov@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí 1 km severně od obce Bozkov v Libereckém kraji, okres Semily. Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Od roku 1999 jsou národní přírodní památkou.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Liberec 49km
Turnov 26km


Popis zařízení:

Bozkovské jeskyně se nacházejí v Železnobrodské vrchovině v nadmořské výšce 425 až 485 metrů (vchod 452 m) na výměře 5,24 hektarů. Území je prostoupeno převážně přeměněnými horninami (fylity, zelené břidlice) krkonošsko-jizerského krystalinika silurského stáří.

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Bozkovské dolomitové jeskyně 1 Bozkovské dolomitové jeskyně 2 Bozkovské dolomitové jeskyně 3 Bozkovské dolomitové jeskyně 4 Bozkovské dolomitové jeskyně 5 Bozkovské dolomitové jeskyně 6 Bozkovské dolomitové jeskyně 7 Bozkovské dolomitové jeskyně 8 Bozkovské dolomitové jeskyně 9
Přidat údaj - nahlásit změnu
Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyněKontaktní údaje

Adresa: Bozkovské dolomitové jeskyně, 512 13 Bozkov 263
Tel.: +420 481 682 167
Mobil:
Fax: +420 481 682 228
E-mail: bozkov@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí 1 km severně od obce Bozkov v Libereckém kraji, okres Semily. Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Od roku 1999 jsou národní přírodní památkou.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Liberec 49km
Turnov 26km


Popis zařízení:

Bozkovské jeskyně se nacházejí v Železnobrodské vrchovině v nadmořské výšce 425 až 485 metrů (vchod 452 m) na výměře 5,24 hektarů. Území je prostoupeno převážně přeměněnými horninami (fylity, zelené břidlice) krkonošsko-jizerského krystalinika silurského stáří.

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Přidat údaj - nahlásit změnu
Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyněKontaktní údaje

Adresa: Koněpruské jeskyně, 266 01 Koněprusy
Tel.: +420 730 572 485, 311 622 405
Mobil:
Fax:
E-mail: koneprusy@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Koněpruské jeskyně se nalézají uvnitř návrší Zlatý kůň nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras asi 5 km jižně od okresního města Beroun.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Praha 40km
Příbram 33km


Popis zařízení:

Český kras je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Leží mezi Prahou a Zdicemi v centrální části Barrandienu, na ploše okolo 144 km2. Je tvořen prvohorními usazeninami silurského a devonského stáří. Nesouvislý pás převážně vápencových hornin je cca 32 km dlouhý a až 8 km široký. Přes poměrně malou nadmořskou výšku, od 209 m n. m.

Oznamy:

Zajímavosti okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Koněpruské jeskyně 1 Koněpruské jeskyně 2 Koněpruské jeskyně 3 Koněpruské jeskyně 4 Koněpruské jeskyně 5 Koněpruské jeskyně 6
Přidat údaj - nahlásit změnu
Javořícské jeskyně

Javořícské jeskyněKontaktní údaje

Adresa: Javořícské jeskyně, 783 24, Slavětín u Litovle
Tel.: +420 585 345 451
Mobil:
Fax:
E-mail: javoricko@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

Otevírací doba 
www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Javoříčský kras se nachází v Bouzovské vrchovině. V přerušovaných pruzích devonských vápenců jsou zde vyvinuty povrchové a podzemní krasové jevy se složitými hydrografickými poměry.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Litomyšl 78km
Moravská Třebová 48km


Popis zařízení:

Jeskyně leží pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko a Březina v malebné krajině, jejíž dominantou je hrad Bouzov. Jedná se složitý komplex mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin, vytvořených v několika výškových úrovních.

Oznamy:

Zajímavosti
www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/o-jeskynich/zajimavosti

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/okoli

 

Fotogalerie

Javoříčské jeskyně 1 Javoříčské jeskyně 2 Javoříčské jeskyně 3 Javoříčské jeskyně 4 Javoříčské jeskyně 5 Javoříčské jeskyně 6
Přidat údaj - nahlásit změnu
ústí štoly Země zaslíbená

štola Země zaslíbená-Historické rudné doly MědníkKontaktní údaje

Adresa: Restaurace Mědník -Nádražní 266 měděnec
Tel.: 474396224
Mobil: 739040671
Fax:
E-mail: ivancader@seznam.cz
Web:

Obecné informace

Provoz: od sněhu do sněhu

Otvírací hodiny Po-Pá:

Otvírací doba štoly Země zaslíbená:
Květen,šerven.zaří, říjen -- so-ne -- 11.00 - 17.00 hod. červenec,srpen -- út-ne -- 11.00 - 17.00 hod
Ceník:
Dospělí- 40,-Kč Děti ,studenti,duchodci -25,-Kč
Možnost domluvit prohlídku pro zájemce i mimo otvírací dobu (nutno domluvit telefonicky)
Nutné a povinné:
!!!!!!!NUTNÁ PEVNÁ OBUV!!!!!!!!!- Stálá teplota 6-7 stupňů , nutné starší oblečení, klastrofobikům nedoporučujeme vstup,velmi úzké prostory.zákaz vstupu s domácími zvířaty
!!!!!!!!!ZÁKAZ VSTUPU PO POŽITÍ OMAMNÝCH LÁTEK A ALKOHOLU !!!!!


Otvírací hodiny o víkendu:

11.00-17.00Poloha:

jizopádní úpatí vrchu Mědník


Služby:

Přilba a hornické světlo zapůjčíme(bezplatně)


Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:
Zavedení na lokality drahého kamení Krušných hor a možnost řezání,broušení a leštění vašich nálezů

Vzdálenosti:

Popis zařízení:

O štole Země zaslíbená:

Oznamy:
Momentálně žádné zprávy.

Fotogalerie

ústí štoly Země zaslíbená pozůstaky středověká tězby želízkem a mlátkem Pozůstaky těžby Krušením(sázení ohně)
Přidat údaj - nahlásit změnu
Jeskyně Moravského krasu

Jeskyně Moravského krasuKontaktní údaje

Adresa: AOPK – Správa jeskyní Moravského krasu, Ústřední informační služba, Skalní mlýn, 678 25 Blansko
Tel.: +420/516 413 575, +420/516 410 024
Mobil: -
Fax: -
E-mail: uismk@cavemk.cz
Web:

Obecné informace

Provoz: celoročně

Otvírací hodiny Po-Pá:

-


Otvírací hodiny o víkendu:

-Poloha:

www.cavemk.cz


Služby:

www.cavemk.cz


Možnosti sportovního vyžití:
-

Možnosti wellnes:

-


V zařízení je možné se domluvit:
anglicky, německy, rusky, polsky

Vzdálenosti:

-


Popis zařízení:

hráněná krajinná oblast s více než tisícem jeskyní je jednou z nejvýznamnějších krasových oblasti ve střední Evropě. Veřejnosti přístupné jsou Punkevní jeskyně s propastí Macocha a atraktivní plavbou po ponorné řece Punkvě, jeskyně Balcarka, Kateřinská a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Výchozím bodem do centrální oblasti krasu je Skalní mlýn, k Punkevním jeskyním jezdí elektrický vláček, od jeskyní k hornímu okraji Macochy vede lanovka.

Oznamy:
Momentálně žádné zprávy.

Fotogalerie