Zbrašovské aragonitové jeskyně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Zbrašovské aragonitové jeskyně


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa: 753 51 Teplice nad Bečvou
Tel.: +420 581 601 866
Mobil:
Fax:
E-mail: zbrasov@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

 Nachází se pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Olomouc 49km
Přerov 29km
 


Popis zařízení:

Zbrašovské aragonitové jeskyně je chráněné území v okrese Přerov, které bylo vyhlášeno jako národní přírodní památka kvůli ochraně hydrotermálního krasového území evropského významu, jenž nemá v České republice obdoby.[1] Na toto území se váže specifická flóra a fauna. Ochrana území zahrnuje jednak samotné Zbrašovské aragonitové jeskyně, tak i vnější okolí s lesním porostem, který má přírodně blízkou skladbu dřevin. Dále se zde chrání přirozené hlubinné vývěry teplé minerální vody s vysokým obsahem oxidu uhličitého, které daly vznik celému krasovému území a také se využívají k lázeňským účelům v lázních Teplice nad Bečvou.

Kombinace povrchového a hlubinného krasu dává jeskynním prostorám Hranicka rozmanité podoby. Horní partie podzemních dutin mají modelaci typickou pro erozní činnost vod. Naopak výrazně odlišné porézní a naleptané stěny nižších úrovní dokládají korozi teplými prameny z hlubin. Nelze přesně definovat, v jakém sledu se podílely jednotlivé faktory na vzniku jeskyní, pravděpodobně po většinu času působily současně. V jeskyních hydrotermálního krasu vzniká jedinečná sekundární výplň a vyskytuje se v nich plyn oxid uhličitý. Ten se uvolňuje z podzemních jezer kyselky a udržuje se nad jejich hladinou jako souvislý několik metrů mocnýplynový polštář. Úroveň návštěvní trasy Zbrašovských aragonitových jeskyní se nachází zhruba na horní hranici tohoto polštáře. Vzhledem k tomu, že jde o plyn těžší než vzduch, nerozptýlí se do výše položených jeskynních prostor, ale zůstává nahromaděn v nejnižších partiích v tzv. „plynových jezerech".

Historie

Objev Zbrašovských aragonitových jeskyní započal v prosinci roku 1912, kdy dělníci v obecním kamenolomu zvaném Na Baránce odkryli puklinu, z níž za silných mrazů prudce vyrážel silný sloup páry. Bratři Josef a Čeněk Chromí, kteří se již dříve zajímali o krasové jevy v okolí obce Zbrašova, puklinu rozšířili, postupně vyklidili suť a v lednu 1913 sestoupili 42 m hlubokým komínem do prostory, později nazvané Jurikův dóm. Při prvním sestupu se jim údajně přetrhlo lano, dopadli na suťový svah a rozbili karbidové lampy. V úplné tmě pak museli čekat 8 hodin na pomoc. V následujících letech probíhal průzkum a postupné objevování nových částí. Hned v roce 1914 byl proražen nový vchod do údolního svahu, opatřen dřevěnými stupni a jednoduchým přístřeškem. Od počátku byli oba objevitelé spolu řadou spolupracovníků vedeni snahou co nejrychleji a nejpohodlněji zpřístupnit podzemí veřejnosti. Pracovali po svém zaměstnání, po večerech, obětovali nejen mnoho úsilí, ale i vlastních finančních prostředků. Tito ryzí nadšenci si říkali „Sbor dobrovolných zbrašovských havířů", a pokračovali ve svém záměru i přesto, že mnozí z nich museli narukovat na bojiště první světové války. Někteří z nich se dostali i do existenčních potíží, které u mladšího z bratrské objevitelské dvojice, Čeňka, vyvrcholily v roce 1926 dobrovolným odchodem z tohoto světa v jednom z jezer oxidu uhličitého.

Více historie: www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/o-jeskynich/historie/

 

 

Oznamy:

Zajímavosti
www.caves.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne/o-jeskynich/zajimavosti

Fotogalerie

Zbrašovské aragonitové jeskyně 1 Zbrašovské aragonitové jeskyně 2 Zbrašovské aragonitové jeskyně 3 Zbrašovské aragonitové jeskyně 4 Zbrašovské aragonitové jeskyně 5 Zbrašovské aragonitové jeskyně 6