Mladečské jeskyně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Mladečské jeskyně


Kontaktní údaje

Adresa: 784 21 Mladeč
Tel.: +420 585 347 148, 728 264 197
Mobil:
Fax:
E-mail: mladec@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Litovel 7km


Popis zařízení:

Mladečský kras tvoří izolované ostrůvky devonských vápenců, vystupující z nekrasových hornin na severním okraji Bouzovské vrchoviny a z mladých sedimentů údolí Moravy v Hornomoravském úvalu v širším okolí obce Mladeč západně od Litovle. Pod povrchem kopců Třesín (345 m n. m.), Skalka (335 m n. m.) a dalších vytvořily vody pradávných toků řadu jeskyní, z nichž největší je systém Mladečských jeskyní, nazývaný kdysi též Bočkova díra nebo Fürst Johanns Höhle.

Ze vstupních prostor jeskyně, i z okolních, dnes již zničených slují, pocházejí cenné archeologické nálezy. Prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už od starší doby kamenné (paleolitu). K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a hojné části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali lidojedství. Jim patřily také kamenné a kostěné nástroje, zbraně a ozdoby aurignacké kultury. Vykopáno tu bylo také značné množství kostí dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, bobra, koně, lišky, jeskynního lva, hyeny, jeskynního medvěda, jelena, soba, bizona, tura a dalších. Nejvíc nálezů je ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou dodnes zachována i původní pravěká ohniště. Z povrchového osídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby bronzové (únětická kultura), z kultur lužickoslezské i slovanské, kdy bylo na Plavatisku nad jeskyní hradiště a později pravděpodobně i tvrz.

Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy. Podle pověstí sloužily jeskyně v těchto dobách i lupičům, kteří v nich zaživa pohřbívali své oběti. Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku skutečně nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen. V r. 2005 publikoval časopis Nature článek o provedeném přehodnocení stáří nálezů kosterních pozůstatků z Mladečské jeskyně. V době ledové žili zavalití neandrtálci, kteří se fyzicky setkali se štíhlými lidmi (homo sapiens sapiens, člověk vyspělý), kteří přišli odjinud. Po soužití, které trvalo několik tisíc let, neandrtálci za nepříliš vyjasněných okolností vymřeli, aniž by došlo k jejich křížení s druhou skupinou. Nejstarší lidské kosti novodobých lidí v Evropě jsou z Mladečských jeskyní z doby před 31 tisíce lety. Datované kosti byly objeveny již v 19. století, jde o horní čelist, zuby a lebku ženy, které zůstaly dochovány ve vídeňském muzeu a na nich se nyní potvrdilo jak staré kosti vlastně jsou. Tento objev pomůže vysledovat, kdy přesně přišli do Evropy lidé z Afriky. Tyto pozůstatky patří k nejstarším známým stopám existence novodobých lidí v Evropě.

 

 

 

 

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Mladečské jeskyně 1 Mladečské jeskyně 2 Mladečské jeskyně 3