Bozkovské dolomitové jeskyně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Bozkovské dolomitové jeskyně


Kontaktní údaje

Adresa: Bozkovské dolomitové jeskyně, 512 13 Bozkov 263
Tel.: +420 481 682 167
Mobil:
Fax: +420 481 682 228
E-mail: bozkov@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí 1 km severně od obce Bozkov v Libereckém kraji, okres Semily. Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Od roku 1999 jsou národní přírodní památkou.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Liberec 49km
Turnov 26km


Popis zařízení:

Bozkovské jeskyně se nacházejí v Železnobrodské vrchovině v nadmořské výšce 425 až 485 metrů (vchod 452 m) na výměře 5,24 hektarů. Území je prostoupeno převážně přeměněnými horninami (fylity, zelené břidlice) krkonošsko-jizerského krystalinika silurského stáří. Zde, na tektonické poruše při styku náhorní roviny s přilehlým údolním svahem Vraštilovského potoka vznikla čočka vápnitého a místy i křemitého dolomitu s křemitými a křemennými žilkami. Toto těleso je dlouhé 400 a široké 200 m, má mocnost až přes 100 m, na východě v místě bývalého lomu dolomit vystupuje k povrchu.

Na západě na náhorní planině jsou horniny hluboce rozvětrány a přeměněny na pískovcové eluvium. Na povrchu nalézáme občas vývěry i závrty. Jeskynní výzdoba je jedinečná. Z menší části ji tvoří klasické krápníky, unikátem však jsou excentrické vláknité a keříčkovité krápníky. Ze stěn a stropů vystupují křemenné římsy a lišty. Voda okyselená okolními horninami tu vytvořila voštinovité a síťovité struktury, krajkové ozdoby a police. Nejnižší části jsou vyplněny modrozelenou vodou průzračného Bozkovského podzemního jezera, které je největší v Čechách (plocha hladiny 320 m2, dle Sylabu pro průvodce).

Historie

Objev Bozkovských jeskyní je svázán s těžbou dolomitu v místním lůmku založeném ve svahu plošiny Na Vápenci. Ústní zmínky o prvních, později zcela odlámaných prostorách se datují do roku 1944, kdy lom provozovala německá firma. Ovšem písemně doložený objev je až z roku 1947. Díky neúnavné a obětavé činnosti místních nadšenců vedených F. Tichánkem, J. Kurfiřtem a J. Dolenským byly tyto prostory uchráněny před odtěžením a postupně dál zkoumány. Po deseti letech, 21. září 1957, se těmto jeskyňářům konečně podařilo proniknout do větších volných prostor Starých jeskyní. Objevná cesta je vedla přes řícené Bludiště do krápníky bohatě zdobené puklinové Jeskyně Překvapení. Následného intenzivního speleologického průzkumu se s nimi ujala Krasová sekce Společnosti Národního muzea v Praze pod vedením Dr. F. Skřivánka. Přitom byla k vyhledávání jeskyní také poprvé úspěšně použita elektroodporová geofyzikální měření. Na jejich základě pak jeskyňáři kopanými sondami postupně pronikli do několika izolovaných prostor Nových jeskyní a objevili i rozsáhlý Jezerní dóm. Následoval odvážný potápěčský průzkum zatopených prostor uskutečněný Dr. J. Kuklou a dlouhodobé čerpací pokusy, které vedly ke snížení vodní hladiny v celém jeskynním systému a objevu dalších neznámých prostor.

 

Oznamy:

Okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Bozkovské dolomitové jeskyně 1 Bozkovské dolomitové jeskyně 2 Bozkovské dolomitové jeskyně 3 Bozkovské dolomitové jeskyně 4 Bozkovské dolomitové jeskyně 5 Bozkovské dolomitové jeskyně 6 Bozkovské dolomitové jeskyně 7 Bozkovské dolomitové jeskyně 8 Bozkovské dolomitové jeskyně 9