Koněpruské jeskyně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Koněpruské jeskyně


Kontaktní údaje

Adresa: Koněpruské jeskyně, 266 01 Koněprusy
Tel.: +420 730 572 485, 311 622 405
Mobil:
Fax:
E-mail: koneprusy@caves.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:

www.caves.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne/provoz/oteviraci-doba-ceny


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Koněpruské jeskyně se nalézají uvnitř návrší Zlatý kůň nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras asi 5 km jižně od okresního města Beroun.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Praha 40km
Příbram 33km


Popis zařízení:

Český kras je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Leží mezi Prahou a Zdicemi v centrální části Barrandienu, na ploše okolo 144 km2. Je tvořen prvohorními usazeninami silurského a devonského stáří. Nesouvislý pás převážně vápencových hornin je cca 32 km dlouhý a až 8 km široký. Přes poměrně malou nadmořskou výšku, od 209 m n. m. (hladina Berounky u Karlštejna) do 498,9 m n. m. (vrch Bacín), se zde vytvořil pestrý a členitý reliéf zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, jejichž údolí mají místy až kaňonovitý ráz.

V Českém krasu je evidováno na 680 jeskyní, od pouhých slují, až po složité propasťovité systémy. Mnohé z nich jsou také významnými archeologickými nalezišti. Český kras je od roku 1972 chráněnou krajinnou oblastí, vyhlášenou Výnosem Ministestva kultury ČR čj. 947/72-II/2 ze dne 12. 4. 1972 na rozloze 12.823 ha.

Koněpruské jeskyně leží v jihozápadní části Českého krasu (Karlštejnská pahorkatina) ve vrchu Zlatý kůň (475,9m n. m.), 6 km jižně od Berouna, na území národní přírodní památky Zlatý kůň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras; s celkovou délkou 2050 m dosud známých chodeb a dómů o výškovém rozpětí (denivelaci) přesahujícím 70 m, tvoří třípatrový systém, největší v Čechách; jsou unikátním geomorfologickým fenoménem, nalezištěm prvohorních zkamenělin a mineralogickou lokalitou světového významu; jsou významným paleontologickým nalezištěm kosterních pozůstatků obratlovců a dalších živočichů, obývajících území středních Čech od třetihor po současnost; jsou archeologickou lokalitou s nálezy kosterních pozůstatků lidí a jejich nástrojů ze starší doby kamenné; byly ve středověku užívány jako tajná dílna penězokazů; patří v Českém krasu k nejcennějším biotopům přísně chráněných druhů letounů – netopýrů a vrápenců; od roku 1959 mají část středního a svrchní patro zpřístupněno veřejnosti; prohlídková trasa je dlouhá 620m a její absolvování trvá cca 1 hodinu; mají celoroční teplotu vzduchu 10,6°C a vlhkost až 100%.

Oznamy:

Zajímavosti okolí
www.caves.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne/okoli

Fotogalerie

Koněpruské jeskyně 1 Koněpruské jeskyně 2 Koněpruské jeskyně 3 Koněpruské jeskyně 4 Koněpruské jeskyně 5 Koněpruské jeskyně 6