Zlosyň

Přidat údaj - nahlásit změnu
Zlosyň


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Zlosyň 103, 277 44 Vojkovice
Primátor/Starosta: Herout Vladimír
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Králová Jaroslava
Tel.: +420 315 792 081
Mobil: +420 602 214 447, 723 694 617
Fax: +420 315 792 047
E-mail:
Web: www.zlosyn.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 392

Rozloha obce/města v ha: 587

První písemná zmínka: 1316

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00Prezentace:

Obec Zlosyň se nachází ve starobylé sídelní oblasti českého Polabí. Na základě četných archeologických nálezů víme, že tato oblast byla osídlovaná již od neolitu (mladší doby kamenné - tj. asi 5000 let před Kristem).

Na území Zlosyně sice žádné archeologické nálezy nejsou, avšak v jejím nebližším okolí (Dřínov, Obříství, Zálezlice, Vepřek, Mlčechvosty) byly učiněny velmi významné nálezy. Dřínovský vrch, při jehož úpatí obec Zlosyň leží, byl v pravěku využíván jako výšinné opevnění.

První písemné záznamy o obci Zlosyň jsou sice až z roku 1316, avšak je vysoce pravděpodobné, že ves tu byla již v době českého raného středověku, tj. v 10. až 11. století, protože je doloženo, že v této době bylo ve zdejší oblasti již trvalé a stabilizované osídlení. Na nevýrazné vyvýšenině na úpatí Dřínovského vrchu vzniklo zemědělské osídlení snad již ve slovanské době hradištní.

V obci nejsou historické památky, o kterých bychom měli záznamy ve starších pramenech. Podle záznamu z roku 1654, kde se uvádí ... "Zlosíň, celá pustá"... je nanejvýše pravděpodobné, že obec byla zničena za třicetileté války.

Protože obce dočasně zaniklé a opuštěné za třicetileté války, se většinou obnovily v původních lokalitách, lze předpokládat, že stejný osud měla i Zlosyň. K původní struktuře sídel, pravděpodobně po novém osídlení, vznikl barokní velkostatek se špýcharem, který je největší a dominantní stavbou v obci.

Obec Zlosyň vznikla jako zemědělská ves a po celou historii i nedávnou minulost také se zemědělství souvisel stavební i společenský rozvoj obce.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus pošta škola školka sportoviště

Fotogalerie

Zlosyň 1 Zlosyň 2 Zlosyň 3 Zlosyň 4 Zlosyň 5 Zlosyň 6 Zlosyň 7 Zlosyň 8

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí