Žirovnice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Žirovnice


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Primátor/Starosta: Mgr. Milan Šmíd
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Radek Vopravil
Tel.: +420 565 301 510, 565 301 512, 565 301 527, 565 301 514
Mobil: +420 602 285 564, 724 725 439
Fax: +420 565 301 522
E-mail:
Web: www.zirovnice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2942

Rozloha obce/města v ha: 4440

První písemná zmínka: 1358

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00Prezentace:

V současné samotné Žirovnici (bez místních částí) žije 2.399 občanů, z toho 1.162 mužů a 1.237 žen. Průměrný věk je 43,33 let, z toho muži 42.03 a ženy 44,56 let. Věková struktura dle produktivity je ve věku 0-14 let-325 osob, 15-59 let-1.393 osob a nad 60 let-681 osob. Žirovnice nabízí nejen svým občanům všestranné sportovní vyžití, jak ve sportovní hale, na fotbalovém stadionu, na Plovárně Budín, tak i na novém víceúčelovém hřišti. Pro milovníky kultury je mnoho akcí nejen v zrekonstruované Sokolovně, ake i v zámeckém sále, zámecké vinárně, přírodním divadle, popř. v celém zámeckém areálu. Mládež i dospělí mají možnost se zapojit do aktivit různých kroužků, zájmových spolků a organizací, kteří se podílí na kulturních, společenských i sportovních akcích ve městě.

Jméno Žirovnice připomíná zrnovnici nebo žernoviště, místo, kde se rodilo obilí, nebo slovo žír, což znamená chov dobytka na plemeno či na maso, ale též bohatou úrodnou půdu. Ať už zvolíme to nebo ono vysvětlení, můžeme říci, že Žirovnice byla odjakživa úrodná nejen na obilí a dobytek, ale i na různé zvláštnosti, připomeňme alespoň unikátní renesanční fresky na zámku nebo proslulé perleťářství. Ale Žirovnice je od 19. století úrodná také na spolkovou činnost - divadelníci oslaví v roce 2014 150 let činnosti, jen o něco málo dlouhověcí jsou tady hasiči, sportovci a zahrádkáři – v příštím roce uplyne 80 let od I. ročníku fotbalového turnaje o Perleťový pohár, a zahrádkáři si připomenou v roce 2013 půl století výstav květin, ovoce a zeleniny, známých jako Zahrada Vysočiny.

Od první psané zmínky o Žirovnici v listině Oldřicha z Hradce, pána žirovnického hradu v první polovině 14.století, za nedlouho uplyne 700 let. Po Oldřichovi následovala celá řada dalších majitelů - páni z Hradce, z Ústí, Kamaréti, Vencelíkové, Gutštejnové, opět páni z Hradce, Slavatové, Šternberkové, s nimiž pronikla Žirovnice do povědomí zemského, říšského a evropského. Například Oldřich z Hradce se zúčastnil se synem Jindřichem korunovace Karla IV. na českého krále v Praze, Purkart Kamarét, rytíř, který vítězil v turnajích doma i za hranicemi, byl přívržencem Jiřího z Poděbrad, dobýval s ním Prahu, volil ho za českého krále a byl velitelem jeho osobní stráže. Jáchym z Hradce byl purkrabím na Karlštejně a nejvyšším kancléřem království Českého, Šternberkové patřili mezi nejvyšší šlechtu habsburské říše. V roce 1910 si v Národních listech četli Češi s vlasteneckým uspokojením o městě Žirovnici, které koupilo od Leopolda Šternberka zámek a panství.

Dnes obdělávají žirovničtí občané úrodnou půdu žirovnickou tempem, o němž se dřívějším generacím mohlo jen zdát. Ze Žirovnice se exportují do světa nejen perleťové a umělohmotné knoflíky, ale také válečky na malování, automobilové součástky, uzeniny a sýry. Město opravilo postupně celý areál zámku, pivovar, špýchar, kostel, uskutečnilo vestavbu mateřské školy do budovy ZŠ, rekonstrukci Smetanovy ulice a na ní navazující části Nádražní ulice a rekonstrukci čističky odpadních vod. Mnoho práce ještě zbývá, půdu Žirovnice je potřeba provzdušňovat novými nápady, nápaditým podnikáním i kulturními aktivitami, k nimž patří i tyto nové webové stránky.

Kronika města Žirovnice: www.fototom.cz/kronmesta/index.htmOznam města/obce:

Aktuality
www.zirovnice.cz/profil.asp?p1=902

Zpravodaj Žirovničan
www.zirovnice.cz/zirovnican/ds-10108/p1=22569

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Žirovnice 1 Žirovnice 2 Žirovnice 3 Žirovnice 4 Žirovnice 5 Žirovnice 6 Žirovnice 7 Žirovnice 8 Žirovnice 9 Žirovnice 10 Žirovnice 11 Žirovnice 12

Odkazy/linky

Městská knihovna
www.knihovnazirovnice.cz

Zámecký areál
www.zirovnice.cz/profil.asp?p1=22614

Sport
www.zirovnice.cz/sport/ds-5192/p1=22671


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí