Zeleneč

Přidat údaj - nahlásit změnu
Zeleneč


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
Primátor/Starosta: Ing. Michael Husinec
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Stanislav Sládek
Tel.: +420 281 925 192
Mobil: -
Fax: +420 281 923 196
E-mail:
Web: www.zelenec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2755

Rozloha obce/města v ha: 1075

První písemná zmínka: 1316

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00Prezentace:

Zeleneč, dříve též Zelenec, náležel ve druhé polovici XIV. St. kanovníku Volframovi synu Menharta ze Škvorce, který roku 1385 prodal „své věrné“ v Zelenči se svolením královým.
Roku 1443 páni Staroměstští vyřkli mezi Janem z Liblic a Duchkem ze Satalic, aby Duchek dal 5 kop gr. na úroky zadržené z dědiny v Zelenči a tu dědinu prodal neb osadil, aby Janovi úrokové nescházeli.
Roku 1476 věnoval Jan Zajíček ze Chřenic 6 kop gr. platu stálého na dědictví svém v Zelenči Petru, převoru u sv. Klimenta na Starém městě Pražském.
Roku 1532 prodal Jiřík Vachlt z Pantenova na místě choti své Anny z Toušeně Zelenec, ves celou a dvory kmetci s platem, pak s rybníkem pode vsí, Václavu Sovovi z Liboslavě za 880 kop gr. Johanka z Liboslavě přinesla Zeleneč věnem choti svému Pavlu Severinovi z Kapí Hory, odkudž spojen Zeleneč s Jirnami.
Roku 1585 až 1588 držel Zeleneč Václav Severin z Kápí Hory na Jirnech, který žalován byl Václavem, farářem Svémyslickým o desátek ze Zelenče.

Před bitvou Bělohorskou držel Zeleneč i Jirny Tomáš Had z Proseče jemuž r. 1625 konfiskovány, načež Zeleneč náležel k Jirnám až do r. 1848.S počátku XVII. st. koupil kmetcí dvůr v Zelenči od Karla Špičky Jenštejnského Krištof z Jamolic a prodal jej r. 1617 Janu Řezníkovi, čehož Janova vdova Mandalena Benyně z Jamolic choti fořtmistra na panství Brandejském r. 1651 dosvědčovala.

Zachované doklady o původních hospodářských usedlostech

Rustikální dvůr Zeleneč založil roku 1831 Václav Brandejs, připojiv k č.3 čísla 2, 23 a 36. Dvůr tento drželi 1847 Heřman Schick, 1849 Jan Procházka, 1853 Václav Luxa. R. 1851 koupil Karel Ferdinand od Tomáše Mašína statek č. 19 o 28 3/4 jitra, č. 12 i 13, od Josefa Knora č.11 o 29 jitrech a od Josefa Čadila r. 1854 11 jiter polí. Koupiv r 1853 i grunty Václava Luxy, založil veliký dvůr s úpravně zařízeným obydlím a parkem. Roku 1872 koupil dvůr Alexandr Polák, 1894 František Zvěřina, 1898 Václav Zvěřina a roku 1909 Václav Novák.

V roce 1885 byl v obci Zeleneč založen Hasičský sbor pod heslem Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně. Od roku 1911 tehdejší obecní zastupitelstvo bojovalo o zřízení vlastní školy v Zelenči. Dne 14.8.1933 koupila obec Zeleneč od pana Vítězslava Nováka budovy č.p. 2 a 3 za 200.000 Kčs v roce 1934 byly tyto budovy upraveny a dne 1. září 1934 zahájila dvoutřídní školní expositura vyučování. Na základě rozhodnutí zemské školní rady došlo v roce 1945 k osamostatnění školy v ZelenčiOznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna policie pošta restaurace škola školka sportoviště tělocvična vlak

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí