ŽELEČ - Rekonstrukce sokolovny v obci Želeč - zvýšení kvality života na venkově

ŽELEČ - Rekonstrukce sokolovny v obci Želeč - zvýšení kvality života na venkově

V obci Želeč neexistovalo funkční zařízení, které by umožňovalo konání kulturních, sportovních a společenských akcí ve vnitřních prostorech. Místní občané měli možnost zúčastnit se pouze letních akcí, které se konají ve venkovních prostorech obce. Tyto akce jsou velice závislé na počasí a v obci neexistovala alternativa přesunutí akce do zastřešených prostor. Budova sokolovny byla v nevyhovujícím stavu - posouzení statiků doporučilo v roce 2000 uzavřít prostory z důvodu bezpečnosti občanů. V rámci projektu došlo k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny v obci Želeč tak, že může být využívána pro sportovní, kulturní a společenské akce pořádané obcí Želeč i místními zájmovými spolky. Projekt vyšel vstříc místním občanům, kteří byli handicapování nedostatkem volnočasové infrastruktury v obci.

Přínos projektu: 
0,1 nově vytvořených pracovních míst, 2 500 uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury, 632,5 m2 regenerovaných objektů ve venkovské oblasti

Více na: www.zelec.cz

ŽELEČ - Rekonstrukce sokolovny v obci Želeč - zvýšení kvality života na venkově 1 ŽELEČ - Rekonstrukce sokolovny v obci Želeč - zvýšení kvality života na venkově 2 ŽELEČ - Rekonstrukce sokolovny v obci Želeč - zvýšení kvality života na venkově 3