Zámek Prachatice

Zámek Dub u Prachatic

Ves Dub s nově opravovaným zámkem v místech starší tvrze najdete asi 10 km severně od Prachatic. Dominantní budova zámku stojí v parčíku ohrazeném novogotickou zdí hned vedle návsi. Vstup je možný v době přítomnosti majitelů buď malými nenápadnými dveřmi přímo z návsi od prodejny potravin, nebo je nutné celý areál obejít zprava po silnici směrem na Dubskou Lhotu a Strunkovice a použít velká mřížová vrata.

Současní majitelé provádějí opravy celého objektu, který byl po roce 1989 jako majetek státu v žalostném stavu, a rádi Vás kdykoli uvítají a s oprávněnou radostí a nadšením po zámku provedou za případné dobrovolné vstupné, kterým přispějete na další opravy. Navíc jsou některé nově opravené prostory zámku využívány jako galerie a k pořádání příležitostných výstav.

Historie a popis

Predikát „z Dubu“ se v místních historických zprávách objevuje již v letech 1274 a 1390, a někdy od počátku 15. století zde sídlili Dubští z Třebomyslic. Tvrz s dvorem a příslušenstvím je však výslovně uvádí až roku 1543, kdy ji zakoupil Diviš Boubínský z Újezda; po roce 1570 pak získali dubský statek výměnou za zámek Střela Leskovcové a po nich se zde na počátku 17. století usadil Pavel Kavka z Říčan s manželkou Anežkou, rozenou Hodějovskou.

Pavlu Kavkovi byl statek pro účast na stavovském povstání v letech 1618-20 konfiskován, ale jeho manželka jej po vyplacení jedné čtvrtiny jeho hodnoty získala již roku 1622 zpět.

Jejich potomci tak drželi mezi sebou i nadále celé dědictví s tvrzí, dvěma dvory, vsí Dub a šesti dalšími okolními vesnicemi, až vše postupně skoupil a spojil roku 1689 hrabě Karel Filip Buquoy, majetkem jehož rodu zůstal Dub s malou přestávku po dalších padesát let.

Poté se začali majitelé měnit poměrně často: roku 1741 zde sídlil Erasmus Zucker z Tannfeldu a po jeho smrti druhý manžel jeho vdovy Jan František Armand sv. pán z Linkern, který ovšem Dub zanedlouho prodal majiteli blízkých Černětic Janu Zádubskému ze Schöntalu. Roku 1799 se stal novým majitelem panství Dub Jakub Veith; roku 1810 už je však kupuje Ondřej Neuhold, aby o dalších 10 let později znovu změnilo pána a stalo se majetkem Jana Nádherného. V roce 1839 získal Dub rytíř Mořic Hönigstein, který nechal v letech 1854-1860 zámek nákladně novogoticky přestavět a vtiskl mu tak jeho dnešní podobu. Plány přestavby vypracoval dokonce sám Josef Niklas, známý profesor architektury na České stavovské technice v Praze.

Od roku 1865 patřil zámek pražskému měšťanu Josefu Odkolkovi a od něj jej zanedlouho získal Josef Bromovský, jehož manželka Marie držela zámek po manželově smrti roku 1923 až do konce války. Po roce 1948 využívala zámeckou budovu obec, a to nejdříve jako byty a kanceláře, a poté jako hlavní budovu nově vzniklého Středního odborného zemědělského učiliště. S tím je bohužel spojeno mnoho necitlivých stavebních úprav zejména interiérů, odstraňovaných postupně dnešními majiteli, kteří zámek zakoupili od potomků Bromovských po vyřízení restitučních nároků po roce 1989.

Místo:
Česká republika
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Prachatice (PT)

Kontakt:
Mgr. Jana-Marie di Battaglia
Ing. Jaroslav di Battaglia, CSc.
zámek Dub
384 25 Dub u Prachatic
Mobil: 603 750 056
Tel.: 603 906 219
Více zde: www.zamekdub.webnode.cz/kontakt/

Zámek Dub u Prachatic 1 Zámek Dub u Prachatic 2 Zámek Dub u Prachatic 3 Zámek Dub u Prachatic 4 Zámek Dub u Prachatic 5 Zámek Dub u Prachatic 6