Zámek Barchov

Zámek Barchov

Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátrá.

Jeho noví majitelé do údržby zámku nevložili ani korunu. Takzvaný správce a jeho rodina si v dolním sále na mramorové podlaze uskladnili nejprve brambory, posléze zde jejich syn rozebíral auto a nyní díky absolutnímu nezájmu majitelů dochází k postupnému propadání stropů ve druhém patře. Jeden z majitelů dokonce nechal strhat ze zámeckého plotu pískovcové hlavice a podezdívky v ceně desítek tisíc korun a za směšnou cenu je prodal překupníkům s pískovcem do Nového Bydžova. V současné době je za tento čin na majitele zámku podána žaloba Okresním úřadem v Hradci Králové.

Díky takovéto péči restituentů pravděpodobně skončí historie barchovského zámku, perly baroka hradeckého okresu, demoličním výměrem!

Barchovský zámek-2006

Barchovský zámek byl před dvěma lety, tj. v roce 2004, majitelkou prodán firmě Barchov reality s.r.o.. Firma udělala na zámku pouze kosmetické úpravy, jako opravy vytlučených oken papundeklem a částečnou opravu okapů. Zámek dále chátrá a jeho stav je velmi špatný.

Přilehlý statek je devastován nájezdy sběračů železa a dalšími nekalými živly, které vyřezávají trámy na topivo. Přiložené fotografie ukazují stav zámku a přilehlého statku na počátku listopadu 2005. Spadlé stropy ve statku jsou velmi nebezpečné, protože přístup do statku není veřejnosti omezen.

Obecní ůřad několikrát upozorňoval majitele na tento stav, ale doposud nedošlo k žádné nápravě. V říjnu 2005 také proběhlo soudní jednání s bývalou majitelkou, která rozprodala pískovcové špičky sloupů z plotu zámku aniž by na tento prodej měla oprávnění. Soudní jednání se táhne již čtyři roky a výsledek není znám. Plot mezitím rozrušil v zimě mráz tak, že některé sloupy již spadly a další dopadnou podobně v příštím roce.

Barchovský zámek v roce 2009

V tomto roce pro barchovský zámek zasvitla naděje v podobě prodeje zámku novým majitelům z Hradce Králové. Noví majitelé si převzali i zemědělskou půdu patřící k zámku a začali ji obdělávat. Jejich vizí je dostat časem zámek do "použitelného" stavu tak, aby se daly využívat hospodářské budovy a opravila střecha zámku, která je v takřka demoličním stavu. Majitelé spolupracují s památkovým úřadem v Jaroměři a chystají se také udržovat zámeckou zahradu. Přejeme jim v jejich snaze v roce 2010 hodně úspěchů.

Barchovský zámek v roce 2010

V tomto roce byla, dle sdělení majitelů, ukončena rekonstrukce sýpky na obilniny a srpnem započal oprava střech zámku. 25. srpna zde byla televize RTA a natočila krátkou informaci o plánech majitelů se zámkem. Během srpna, září, října a listopadu probíhá na zámku rekonstrukce střechy a stropů.

Bylo objeveno rozsáhlé poškození stropů , které bylo nutno v souladu s požadavky památkářů vyměnit. Koncem října se již však začíná stavět vazba střechy zámku a existuje předpoklad včasného zakrytí střechy zámku. Na posvícení, 30. října, se na zámku Barchov koná den otevřených dveří pro zájemce z řad občanů.

Barchovský zámek byl před dvěma lety, tj. v roce 2004, majitelkou prodán firmě Barchov reality s.r.o.. Firma udělala na zámku pouze kosmetické úpravy, jako opravy vytlučených oken papundeklem a částečnou opravu okapů. Zámek dále chátrá a jeho stav je velmi špatný. Přilehlý statek je devastován nájezdy sběračů železa a dalšími nekalými živly, které vyřezávají trámy na topivo. Přiložené fotografie ukazují stav zámku a přilehlého statku na počátku listopadu 2005.

Spadlé stropy ve statku jsou velmi nebezpečné, protože přístup do statku není veřejnosti omezen.Obecní ůřad několikrát upozorňoval majitele na tento stav, ale doposud nedošlo k žádné nápravě. V říjnu 2005 také proběhlo soudní jednání s bývalou majitelkou, která rozprodala pískovcové špičky sloupů z plotu zámku aniž by na tento prodej měla oprávnění. Soudní jednání se táhne již čtyři roky a výsledek není znám. Plot mezitím rozrušil v zimě mráz tak, že některé sloupy již spadly a další dopadnou podobně v příštím roce.

Zámek Barchov 1 Zámek Barchov 2