Zahrádka

Přidat údaj - nahlásit změnu
Zahrádka - znak udělen parlamentem ČR  26. června 2012


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hůrky 39 Zahrádka, 330 38 Úněšov
Primátor/Starosta: František Rýdl
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Dušan Molcar
Tel.: +420 373 315 020
Mobil: +420 724 179 573
Fax: +420 373 315 020
E-mail:
Web: www.ou-zahradka.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 145

Rozloha obce/města v ha: 1533

První písemná zmínka: 1183

Úřední hodiny:

Pondělí: 15:00 - 17:00 hodin

Středa: 15:00 - 17:00 hodinPrezentace:

Obec Zahrádka leží v severozápadní části Plzeňského kraje, přibližně 20 km od krajského města Plzeň. Uvedený samosprávní celek je tvořen třemi obcemi – Zahrádka, Hůrky a Mostice, kdy jejich 146 obyvatel žije na území o katastrální výměře 1 533 ha v průměrné nadmořské výšce 525 m. K největším místním pamětihodnostem obce opatří kaplička v Zahrádce, která je zasvěcena sv. Janu a Pavlu a byla postavena roku 1782 Petrem Wagnerem.

Další důležitou pamětihodností je kaple v Hůrkách, která je zapsána jako nemovitá kulturní památka, postavena v letech 1862 – 1863 a slavnostně vysvěcena 18.10.1863 Adrianem Wettsteinem. Další zajímavou památkou je kaple v Mosticích, rovněž zapsaná jako nemovitá kulturní památka, datována rokem 1848. Obyvatelé Zahrádky mají k dispozici základní občanskou vybavenost. V části Hůrky se nachází pohostinství se společenským sálem, kde se pořádají tradiční vesnické veselice. Představitelé obce, místní sbor dobrovolných hasičů a ženy připravují pro místní občany mnoho společenských a zábavných akcí, například posezení při příležitosti oslav l. máje a tradiční bály. V části Zahrádka funguje prodejna smíšeného zboží, kam chodí nakupovat občané všech tří spádových obcí i občané z blízkého okolí. Místní děti nemají možnost ve vesnici navštěvovat mateřskou ani základní školu, za vzděláním musí dojíždět do Dolní Bělé.

Občané Zahrádky se mohou ve svém volném čase věnovat sportu. V částech Zahrádka a Hůrky jsou zbudována venkovní sportoviště, kdy hojněji je využíváno sportoviště v Hůrkách, kde se konají tradiční oblíbené nohejbalové turnaje s občerstvením a s možností vyhrát hodnotné ceny. Ve všech obcích jsou již kompletně opraveny místní komunikace a veřejné zpevněné plochy. Rovněž tak se pravidelně udržují travnaté a okrasné plochy.

V části Hůrky se opravila zpevněná plocha před pohostinstvím a zbudovalo se nové oplocení. V části Zahrádka byla vybudována na návsi dekorativní opěrná zeď. U budovy hasičské zbrojnice si občané svépomocně vybudovali zpevněnou plochu, na které jsou umístěny venkovní stoly a lavice, určené pro odpočinek a posezení při příznivém počasí. Toto odpočinkové místo nevyužívají jen místní občané, ale i návštěvníci obce a cykloturisté, kteří obcí projíždí po značené cyklotrase.

V okolí vesnice mají milovníci přírody mnoho možností k vycházkám a výletům. Kolem Zahrádky a Hůrek rostou husté lesy, které jsou pravým houbařským rájem a zároveň velmi klidným místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Po zpevněných lesních cestách lze dojít až do města Manětín. Výnosem Ministerstva kultury byla 17. března 1955 u obce Hůrky zřízena státní přírodní rezervace o současné rozloze 26,5 ha. V této evropsky významné lokalitě roste mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin, hub a mechorostů, zejména srpnatka fermežová ( Hamatocaulis verniculosus ).Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus sportoviště

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí