Žacléř

Přidat údaj - nahlásit změnu
Žacléř


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř
Primátor/Starosta: Vaníček Aleš
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Herman Valentin Bc. DiS.
Tel.: +420 499 739 211, 499 739 217
Mobil: -
Fax: +420 499 739 210
E-mail:
Web: www.zacler.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 3682

Rozloha obce/města v ha: 2183

První písemná zmínka: 1334

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30   12:30 - 18:00

Městský úřad je otevřen a Vaše záležitosti pro Vás rádi vyřídíme i mimo tyto úřední hodiny v následujícím rozsahu. Nemusí však být vždy zaručena přítomnost příslušného pracovníka. Je tedy jistější si předem jeho přítomnost telefonicky ověřit. 

Úterý, čtvrtek:  8:00 - 11:30      12:30 - 14:00

Pátek:  8:00 - 12:00

Zároveň je možnost objednání na určitou dobu telefonicky nebo e-mailem (kontakty uvedeny u příslušných pracovníků).Prezentace:

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého vnitrozemí do Dolního Slezka a dal základ novému sídlu, pochází z r. 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla.  Nové sídlo mělo již statut městečka a je poprvé připomínáno písemně r. 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může mít souvislost s tímto pojmenováním.

Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Již v 16. st. se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje r. 1570. Hornické symboly, mlátek a želízko, také najdete na městském znaku. 
Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později v 18. st. za slezských válek. V r. 1628 opouští exulant J. A. Komenský v Černé Vodě u Žacléře svou vlast.
V polovině 19. století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již výhradně názvu Schatzlar – Žacléř.
Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné zástavby typickými podsíňovými domy se ke konci 19. st. a na začátku 20. stol. staví měšťanské domy, nová škola a na začátku 20. st. bydlení pro horníky „Červená a Bílá kolonie“.  V historickém jádru se staví moderní nemocnice a v letech 1912-1914  místo staré radnice  budova okresního soudu.
V letech 1935 – 1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské opevnění. Dnes slouží jako muzeum.

V r. 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy k městu Žacléř jako osady.
V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. st. staví hornické učiliště a dvě velká sídliště pro horníky - Na Pilíři a sídliště Boženy Němcové.

Po r. 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a celý region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, modernizují se sportovní areály, na nových kurtech se hraje volejbal, plážový volejbal a tenis. Vyznačené cyklotrasy navazují na hranicích na  polské cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis v Prkenném Dole vyrůstá  celoroční sportovní areál Bret. V zimě najedete nad městem na upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu. Žacléřská nemocnice je přebudována na rehabilitační centrum Rehamedica. Léčí se zde pacienti s poruchami pohybového ústrojí. V r. 1999 bylo na Rýchorském náměstí  otevřeno návštěvníkům regionální muzeum – Městské muzeum Žacléř. Čtenářům je k dispozici knihovna v sídlišti Na Pilíři. V r. 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu. Po r. 2005 vyrostla v lokalitě Pod zahradami nová bytová zástavba.

Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko,  které se stále rozvíjí a je v každé roční době připraveno uvítat své návštěvníky.

MIKROREGION  ŽACLÉŘSKO

Žacléřsko je mikroregion s velkou přírodní rozmanitostí. Sdružuje správní území pěti obcí. Z toho čtyři – Bernartice, Královec, Lampertice a Zlatá Olešnice – mají statut obce a Žacléř statut města. Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi – jejich nejvýchodnější částí Rýchorami a na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl zvláště v minulosti velmi frekventovaným územím. Vedla tudy obchodní cesta z českého vnitrozemí do tehdejšího Slezska. Tudy se ubíral na své cestě z vlasti i Jan Ámos Komenský. Dnes skýtá tento kraj svou rozmanitostí, krásnými výhledy do dálek a památkami z dávných časů nezapomenutelné dojmy a zážitky.Oznam města/obce:

Žacléřský zpravodaj
www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=28:zaclersky-zpravodaj&catid=28:zpravodaj&Itemid=147

Aktuality
www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Žacléř 1 Žacléř 2 Žacléř 3 Žacléř 4 Žacléř 5 Žacléř 6 Žácléř 7 Žácléř 8 Žácléř 9 Žácléř 10 Žácléř 11 Žácléř 12

Odkazy/linky

Kultura
www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=208

Městká knihovna
knihovna.zacler.cz

Turistické informační centrum

Rýchorské nám. 10, 542 01  Žacléř
tel.: +420 499 739 225
e-mail: muzeum@zacler.cz
web: www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=176


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí