Záblatí

Přidat údaj - nahlásit změnu
Záblatí


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Záblatí 3, 379 01 Třeboň
Primátor/Starosta: Zdeněk Štěrba
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Martin Vondruška
Tel.: +420 384 792 560
Mobil: +420 602 464 794
Fax: -
E-mail:
Web: www.zablati.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 85

Rozloha obce/města v ha: 1028

První písemná zmínka: 1358

Úřední hodiny:

Středa: 16:30 - 19:00Prezentace:

Obec Záblatí byla založena asi koncem 13. století. Ještě založením obce stával v místech dnešního mlýna klášter nebo zemská tvrz. K tomuto původnímu objektu patřil dvůr, který se nacházel v prostoru dnešní samoty Nosků. Nový dřevěný mlýn byl přistavěn ke stávající kamenné budově, která pak sloužila mlynářům jako obytná část. Tato budova se zachovala do současnosti v původním zdivu a je tedy nejstarší budovou v obci.

Nížinná oblast Třeboňska byla v dávných dobách velkým jezerem s močály a lesy,na východě lemovaná kopci kolem Novosedel (Kardašovořečická pahorkatina) a od budějovické pánve byla oddělena vyvýšeným pásmem, táhnoucím se kolem Lišova přes Vitín k Hornímu Bukovsku. Přebytky vod z této oblasti odvádí řeka Lužnice. Osidlování takto nehostinné krajiny probíhalo velmi pozvolna a započalo až v době stěhování národů v 5.- 6. století, kdy do Čech přicházejí z východu slovanské kmeny. Obyvatelstvo využívající k obživě zpočátku převážně lov a pastevectví se začíná zabývat primitivním zemědělství. Vhodné půdy pro pěstování plodin je nedostatek.

Je třeba odvodnit bažiny a vykácet lesy. Rozvoj zemědělství zajišťuje lepší výživu obyvatelstva. Lidé se postupně usazují, staví pevnější příbytky a zakládají pole. Jak uvádí Kosmas( + 1125 ), ovládá oblast dolní Lužnice kmen Doudlebů z chýnovského hradiště. Podle písemných pramenů zasahuje župa chýnovská na jihu až za Lomnici, Štěpánovice a Slověnice. Vznik Lomnice se datuje někam na konec 9. či na počátek 10. století, do doby, kdy ještě mocný rod Slavníkovců ovládal jižní a jihovýchodní Čechy a chránil své državy pomocí rozsáhlého pásma hradišť a pevností. Lomnice, ze tří stran obklopena neproniknutelnými močály, byla v této době téměř nedobytná. Roku 1382 povýšil král Václav IV. Lomnici na město.

Více historie: www.zablati.cz/informace-o-obci/historie/Oznam města/obce:

Události v obci
www.zablati.cz/udalosti-v-obci/

Aktuality
www.zablati.cz/udalosti-v-obci/aktuality-1/

Služby:

autobus požární zbrojnice školka sportoviště

Fotogalerie

Záblatí 1 Záblatí 2 Záblatí 3 Záblatí 4 Záblatí 5 Záblatí 6 Záblatí 7 Záblatí 8 Záblatí 9 Záblatí 10 Záblatí 11 Záblatí 12

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí