Z DNA se dá poměrně přesně vyčíst i podoba člověka

Z DNA se dá poměrně přesně vyčíst i podoba člověka

A co se tedy dnes můžeme z DNA o jejím nositeli dozvědět? Jako první se do takzvané forenzní genetiky prosadila barva očí a vlasů. Zde je v současnosti předpověď z DNA spolehlivá na více než 95 procent pro barvu očí (zejména stanovení modré a hnědé barvy) a na více než 80 procent pro barvu vlasů. V konkrétních analýzách pak může být předpověď jistá až na 99,7 procent. Podobně je velmi úspěšné předpovídání původu, a tedy barvy kůže nositele DNA.

Podstatnou a velmi zajímavou novinkou však je, že lze na základě sekvencí v DNA předpovědět dokonce i morfologii obličeje, tedy sestavit něco, co bych si dovolil nazvat jako genetický identikit. Tato předpověď je možná na základě poznatků z populačních výzkumů, ve kterých byla nalezena taková místa v naší DNA, která se na morfologii výraznou měrou podílejí. K dispozici je pak počítačový program, např. program Snapshot vyvinutý firmou Parabon NanoLabs, který dokáže s využitím několika desítek tisíc takovýchto míst v DNA vymodelovat nejpravděpodobnější podobu jejího nositele.

Spolehlivost této metody byla ověřena v zaslepených pokusech, kdy známé osobnosti poskytly svoji DNA, která byla podrobena analýze a vyhodnocení pomocí programu Snapshot a poté srovnána s fotografií dobrovolníka, jak můžete vidět na obrázku (je na něm forenzní expertka Lori Morganová známá např. z kanálu Discovery Channel).