Vyšší Brod

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vyšší Brod


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Primátor/Starosta: Ing. Milan Zálešák
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Bc. Jan Straka
Tel.: +420 380 746 537, 380 746 650
Mobil: +420 724 190 333, 725 483 043
Fax: +420 380 746 305
E-mail:
Web: www.mestovyssibrod.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2392

Rozloha obce/města v ha: 6976

První písemná zmínka: 1259

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 17:00
Pátek: 7:00 - 10:00Prezentace:

Vyšší Brod je nejjižnějším městem České republiky, nachází se přibližně 4 km od hranic s Rakouskem, v centru přírodního parku Vyšebrodsko, rozsáhlého území rozkládajícího se mezi pravým břehem Vltavy a státní hranicí od Horního Dvořiště po Přední Výtoň. Historie města sahá až do počátku 13. století, kdy vzniklo jako tržiště na jedné z nejstarších soumarských stezek, která vedla Vyšebrodským průsmykem od Dunaje do Čech již v dobách Římanů. První písemná zmínka se však objevuje až v darovací listině zakladatele vyšebrodského kláštera, pana Voka z Rožmberka, z 1. června 1259, kterou klášteru dává rozsáhlé území s tehdy jediným osídlením – tržištěm Vyšší Brod. Roku 1528 pak Jan III. z Rožmberka přidává výsadu městských práv a právo pečeti s vlastním erbem.

Zásadní změny přinesla polovina 19. století, v revolučním roce 1848 se Vyšší Brod stává sídlem okresního hejtmanství, po roce 1868 dokonce sídlem okresního soudu a o dva roky později rozhodnutím císaře Františka Josefa I. městem. Po záboru pohraničí roku 1938 je i území vyšebrodska pohlceno Hitlerovou třetí říší. Po skončení II. světové války a nuceném odsunu německých občanů dochází k výměně obyvatelstva. Vyšší Brod již není okresním hejtmanstvím, zrušen je i okresní soud. V 50. letech ztrácí také statut města, který je opět navrácen až rozhodnutím Parlamentu ČR 1. 7. 1994.

Vyšší Brod je velice atraktivním turistickým místem, v jeho bezprostředním okolí je připraveno mnoho tras s přírodními nebo historickými zajímavostmi. Ani cyklisté nepřijdou zkrátka, městem prochází Šumavská magistrála a nově otevřené přechody skýtají možnost „odskočit si“ i na projížďku po krásném rakouském příhraničí. Díky své poloze uprostřed lesů a blízkosti řeky Vltavy a přehrady Lipno nabízí Vyšší Brod i mnoho dalších sportovních i rekreačních aktivit, a to nejen v létě.

Nejvýznamnější vyšebrodskou památkou je jednoznačně cisterciácký klášter založený roku 1259, ve kterém si rod Rožmberků zřídil svou rodinnou hrobku. V prostorách kláštera by mělo být pohřbeno i tělo Záviše z Falknštejna. Klášterní architektura obsahuje raně i vrcholně gotické prvky. Rozsáhlé klášterní prostory skrývají nejednu pozoruhodnou zajímavost, např. krásnou barokní knihovnu, třetí největší v ČR, čítající 70 tis. svazků, dále Vyšebrodskou madonu nebo Závišův kříž. V současnosti zde žije malá komunita mnichů, kteří se sem vrátili po roce 1989 a snaží se o obnovu řeholního života a klášterního komplexu. V areálu kláštera je provozováno Poštovní muzeum s rozsáhlou expozicí poštovnictví v Čechách, na Moravě a Slezku od roku 1526 až do současnosti, která obsahuje jednu z největších sbírek vozů a kočárů v ČR nebo rekonstrukce poštovních úřadoven z 18. a 20. století. V blízkosti kláštera se nalézají dvě nenáročné naučné stezky, „Opatská stezka I. – po stopách starých řemesel a přírodních krás Hamerského údolí“ a „Opatská stezka II. – klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů“.

Na pravé straně horní části náměstí stojí farní kostel sv. Bartoloměje s barokním oltářem, pořízeným roku 1761. Oltářní obraz sv. Bartoloměje namaloval v roce 1858 malíř Schrams. Během své historie byl kostel několikrát přestavován, např. po jeho zpustošení husity, poslední úpravy proběhly ve 20. století. V blízkosti se nachází budova fary a žulová kašna z 19. století se soškou sv. Floriána, patrona všech hasičů, jejíž originál je umístěn v infocentru města. V samotném centru náměstí pod kašnou je umístěna budova bývalé radnice, jež zbyla jako jediná z prostřední řady domů zničené požárem v roce 1569. Nacházel se zde byt hlásného a obecní vězení, jako radnice sloužila až do roku 1947. Dnes je využívána jako informační centrum s malou galerií. V dolní části náměstí je možné si prohlédnout také pranýř z roku 1597.

V blízkosti města mohou milovníci přírodních krás a procházek navštívit několik zajímavých lokalit. Nejznámější z nich – Národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč – je od Vyššího Brodu vzdálená přibližně dva kilometry. Vltava od lipenské přehrady zde prudce klesá v sevřeném údolí a vytváří tak silně balvanité koryto nazývané Čertovy proudy. Na skalnatých svazích nad řekou rostou reliktní bory s chráněným vřesovcem pleťovým. Sutě zde tvoří tzv. Kamenná moře, na první pohled téměř bez vegetace, ovšem s četnými druhy lišejníků a mechorostů. Rezervací prochází podél Vltavy zelená turistická značka a cyklostezka z Vyššího Brodu do Loučovic. Přístup na vlastní Čertovu stěnu, která se stala námětem i pro stejnojmennou operu B. Smetany, je možný z Vyššího Brodu po modré a červené značce, případně po silnici Vyšší Brod – Loučovice. Další významnou destinací je poutní kostelík Maria Rast am Stein, ke kterému Vás dovede křížová cesta (zelená tur. značka, výchozí bod naleznete v horní části náměstí.) Poněkud náročnější výšlap nabízí výlet na Kraví horu, odměnou po náročnější cestě je výhled na areál kláštera a město (červená turistická značka, výchozí bod u vlakového nádraží). Dalším nepříliš známým ale pozoruhodným místem je několik kilometrů vzdálený Herbertovský vrch s kamennou mohylou, jenž je opředen řadou pověstí a domněnek.

Další tipy: Vyšebrodský minipivovar, Rašeliniště Kapličky, Hrad Rožmberk (cca 10 km směr Č. Krumlov), výlety po Vltavě na kanoi či raftu, houbaření.

Tradiční akce: Svatobartolomějský trh a pouť (konec srpna), Plavba kuriózních plavidel (1. sobota v září), Vánoční inspirace (prosinec)Oznam města/obce:

Vyšebrodský zpravodaj
www.mestovyssibrod.cz/obcan/download.php?sekce=1

Videozpravodaj
www.youtube.com/playlist?list=PLh-HL6LDqu4-95ZeVADaJDG-QvjEu8q1M

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Vyšší Brod 1 Vyšší Brod 2 Vyšší Brod 3 Vyšší Brod 4 Vyšší Brod 5 Vyšší Brod 6 Vyšší Brod 7 Vyšší Brod 8 Vyšší Brod 9 Vyšší Brod 10 Vyšší Brod 11 Vyšší Brod 12

Odkazy/linky

Kalendář akcí
www.mestovyssibrod.cz/obcan/kalendar.php

Informační centrum:

Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod

telefon: (+420) 380 746 627
mobil: (+420) 724 336 980
e-mail: www.mestovyssibrod.cz/turista/info


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí