VYSOKÉ POLE - Veřejné prostranství – místo vzájemného setkávání v obci Vysoké Pole

VYSOKÉ POLE - Veřejné prostranství – místo vzájemného setkávání v obci Vysoké Pole

Obyvatelé obce Vysoké Pole neměli přirozený prostor pro setkávání, relaxaci a odpočinek. Realizací tohoto projektu se vytvořily vhodné podmínky pro oživení dané lokality. Z urbanistického hlediska se jedná o důležitý dopravní uzel v těsné návaznosti na hlavní průtah obcí a přístupové cesty k rodinným domům. Stavební dominantou je ohrada, neboli oplocení, které bylo zhotoveno z hrubě tesaných kuláčů.

Jedním z důvodů realizace částečně uzavřeného území je jeho poloha na okraji poměrně frekventované hlavní cesty. Oplocení přispívá ke zvýšení bezpečnosti v rámci užívání objektu a současně cloní a odhlučňuje okolní zástavbu rodinných domků. Severozápadní kout takto vytvořeného dvora dotváří otevřený přístřešek, který je volně průchozí, čímž dochází k prostorovému propojení se zbývající částí území. Na centrální prvek DVORA navazují další dvě travnaté plochy.

Přínos projektu
500 uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území, 0,28 ha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, 0,10 ha regenerovaného a revitalizovaného území

Více na: vysokepole.cz/cz

VYSOKÉ POLE - Veřejné prostranství – místo vzájemného setkávání v obci Vysoké Pole 1 VYSOKÉ POLE - Veřejné prostranství – místo vzájemného setkávání v obci Vysoké Pole 2