Všechlapy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Všechlapy


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Všechlapy 200, 288 02 Nymburk 2
Primátor/Starosta: Miroslav Šnejdar
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Radek Rozvoral
Tel.: +420 325 541 104, 325 541 142
Mobil: -
Fax: +420 325 54 11 42
E-mail:
Web: www.vsechlapy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 799

Rozloha obce/města v ha: 304

První písemná zmínka: 1223

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   17:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00Prezentace:

Obec Všechlapy se nachází ve Středočeském kraji, okres Nymburk. Sousedí s katastrálním územím obce Krchleby, Bobnice, Dvory, Straky a městem Nymburk. Obec leží ve střední části okresu Nymburk v těsné blízkosti okresního města. Obec je rozložena po obou stranách silnice I/38 Nymburk – Mladá Boleslav. Zástavba obce je rozdělena silnicí I/38 a tokem potoka Klobuš na několik částí. Zástavba západně od této silnice je novější a je tvořena samostatnými rodinnými domy.

Síť ulic v této části obce je pravoúhlá. Západně a severně od zástavby prochází železniční trať. V prostoru mezi silnicí I/38 a tokem Klobuše se nachází areál zemědělského střediska, objekty občanské vybavenosti, zdravotní středisko, průmyslové a administrativní budovy, hřiště. Východní část obce je tvořena převážně původní zástavbou chalup a usedlostí, které se rozkládají podél silnice III.třídy a podél místních komunikací. V lokalitě Obora se začíná objevovat novější zástavba rodinných domů.

Historie

Ze zápisů v kronice obce se dozvídáme, že v dávné době v katastru obce podle získaných nálezů bylo sídliště lidu pravěkého. Svědčí o tom nálezy částí kostry mamuta při zhotovení silnice směrem k Nymburku nebo nálezy různě opracovaných kamenů mezi obcemi Všechlapy a Krchleby. Tyto nálezy byly sebrány občanem p.Josefem Pavlouskem a odevzdány k prozkoumání do nymburského muzea. Přes náš katastr vedly významné stezky např. Husovská a Kladenská (přes Strackou alej). Tyto se křižovaly v dolní části obce č. p. 8 (asi v místech mezi kapličkou se zvonem a ulicí, vedoucí do Bobnic). Po těchto stezkách (ale také přes hluboké lesy od Mladé Boleslavi) sem proudily různé kmeny.

Vesnice je jednou z nejstarších obcí v okrese. Byla započata v době hradištní tj. asi před 900 lety, a protože se zde usídlili většinou samí muži, kteří střežili bezpečnost cest, převáděli kupce a ostatní přes lesy k Vltavě a přes bažiny k Bobnicím a Budiměřicím, byla tato ves nazvána Všechlapy při Klobuši. První písemné zprávy historiků z roků 1223 mluví o tom, že ve Všechlapech sídlil Janek Všechlapec ze Všechlap se svými dvěma bratry. Tento rod se udržel až do roku 1508. Vlastnili „svěží“ tvrz a v ní velký dvůr byl v prostoru č. p. 2 až 7 a vévodila mu věž, která byla z dálky viditelná. Od roku 1223 zde bydlel také rod Janků ze Všechlap (taktéž se dvěma bratry), od roku 1336 rod Stiborů a Jašků., od roku 1390 Peškovi ze Všechlap. Tento pan Pešek volil Jiřího z Poděbrad hejtmanem Boleslavského kraje (roku 1440). Roku 1510 je uváděn Doubravec ze Všechlap jako majitel tvrze.

Více historie: www.vsechlapy.cz/o-obci/ds-1010/p1=1007Oznam města/obce:

Spolky a sdružení
www.vsechlapy.cz/sbor-dobrovolnyh-hasicu-obce/ds-1011/p1=1008

Služby:

autobus doktor knihovna koupaliště pošta školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Všechlapy 1 Všechlapy 2 Všechlapy 3 Všechlapy 4 Všechlapy 5 Všechlapy 6 Všechlapy 7 Všechlapy 8 Všechlapy 9

Odkazy/linky

Kultura
www.vsechlapy.cz/kultura-a-volny-cas/ds-51/p1=53

MŠ Všechlapy
www.vsechlapy.cz/materska-skola/ds-1012/p1=1009

Sport
www.vsechlapy.cz/t-j-sokol/ds-1013/p1=1010


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí