Vršovka

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vršovka


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Vršovka 56, 549 01 Nové Město nad Metují
Primátor/Starosta: Pavla Dušková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ondřej Fábera
Tel.: -
Mobil: +420 607 154 988, 724 131 904
Fax: -
E-mail:
Web: www.vrsovka.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 144

Rozloha obce/města v ha: 217

První písemná zmínka: 1527

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 17:00 - 18:00Prezentace:

Na vršku, jak samo jméno obce ukazuje, ale přec v klínu stromoví a v mírném údolí potoka "Rejhy" leží malá vesnička Vršovka. Těžko je hledati ji pouhým okem ať z dáli či z blízkého okolí - tak mistrně se uschovala našemu zvědavému zraku do stínu přečetných korun ovocných stromů, jichž celá stromořadí, hlavně třešní, vybíhají zvědavě až daleko do polí.

Na hranicích pak katastru táhnou se se tří stran rozsáhlé panské i selské lesy, takže úkryt její je tím dokonalejší a jen s jedné strany vykukuje maličko do širého kraje. Rozhled však odtud je výborný. Koldokola jeví se nám utěšený obraz, skvělé panorama hor Orlických, Krkonoš, hluboký pohled do nitra naší země k bílým věžím hradeckým a dlouho ještě lpí náš zrak na obrysech Raisovy Zvičiny v záři zapadajícího slunce, jako by se nemohl dost nasytiti té krásy zde rozprostřené. Historie naší obce, ač není bohatá na nějaké zvláštnosti, stačila by již vyplniti slušnou monografii. Počátky Vršovky, jakož i okolních obcí, dají se určiti jen nepřesně odhadem a kladou se as do 11-12. století.

Písemné doklady o jejich existenci nalézáme až ve stol. 14., prvá dosažitelná zmínka o Vr-šovce je z r. 1527, kdy je jmenována v trhové smlouvě mezi zbožím panství novoměstského. Od té doby písemné památky jsou stále častější a i tradice uchovala nám mezi lidem velmi zajímavé zprávy. Soupis obyvatelstva podle náboženství, provedený v českých zemích po třicetileté válce (r. 1651) z důvodů protireformačních, udává nám počet obyvatel ve Vršovce číslem 44, z nichž ani jeden nebyl katolíkem. Pro zajímavost uvádím jména těchto rodin: Jiří Žabka, rychtář, Vít Dašek, Jan Uzdil, Martin Sychrovský, sedláci, Jan Žabka, Jan Matějíčků, Jan Koldaun a Vavřinec Papež, cha-lupníci a Jan Bavor, podruh.

Více historie zde: - www.vrsovka.cz/obec/o-obci/

Kronika obce:www.vrsovka.cz/kronika/Oznam města/obce:

Novinky v obci
www.vrsovka.cz/novinky/

Spolky a sdružení
www.vrsovka.cz/spolky-a-sdruzeni/hasici/

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Vršovka 1 Vršovka 2 Vršovka 3 Vršovka 4 Vršovka 5 Vršovka 6 Vršovka 7 Vršovka 8 Vršovka 9 Vršovka 10 Vršovka 11 Vršovka 12

Odkazy/linky

Obecní knihovna
www.vrsovka.cz/obecni-knihovna-vrsovka/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí