Vrbice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vrbice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Vrbice 65, 364 52 Žlutice
Primátor/Starosta: Jiří Sojka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Václav Petříček
Tel.: -
Mobil: +420 724 078 889, 774 634 481
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-vrbice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 202

Rozloha obce/města v ha: 766

První písemná zmínka: 1384

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:30   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:30   13:00 - 17:00
 Prezentace:

Historicky nejstarší dochovaná zmínka o obci Vrbice pochází z roku 1384. Ves je v ní označována jako "in Wrbyczi". O původu tohoto názvu existují dvě teorie - podle první jméno obce vzniklo z appelativu vrbice, které znamená malá vrba. Druhá teorie vysvětluje význam jména obce jako ves lidí Vrbových. Během let prošel původní název obce řadou změn, přes Wrbicze (1583), Grosz Fiebitz (1651), Firwicz (1654), Gros-Fürwitz, Fürbitz (1847) až po Vrbice a Gross-Fürwitz z roku 1908. Jako Velké byly Vrbice pojmenovány proto, aby se odlišily od ostatních Vrbic v České republice - vedle Vrbic u Žlutic totiž existuje ještě dalších třináct stejnojmenných vsí.

V dokumentu z roku 1384 je uvedeno, že ves náležela ke statku v Libkovicích u Lubence, který vlastnil Petrovec z Libkovic. Ten byl spolupatronem farních kostelů ve Strhařích a v Nahořečicích, stejně jako později jeho syn Mikuláš. Roku 1434 je jako majitel libkovického statku uváděn Otík z Chrastu, v roce 1452 měl majetek v držení Jan Hora z Ocelovic. Jan Hora měl tři syny - Jana, Jiříka a Bernarta. Bratři roku 1542 učinili vklad do obnovených zemských desek. Předmětem tohoto vkladu byly Libkovice s tvrzí, dvorem, vsí a příslušenstvím, jehož součást i nadále tvořily Vrbice. Jan se nakonec stal jediným vlastníkem majetku. Po jeho smrti v roce 1574 tak vše zdědili jeho synové Jan starší, Jiřík starší, Václav a Bernart společně s bratranci Janem a Jiřím Hory.

Před rokem 1577 došlo k dělení majetku, při kterém Libkovice s příslušenstvím získali bratři Jan a Jiřík starší. Jiřík svůj díl krátce nato postoupil Janovi mladšímu, který jej hned v roce 1578 prodal Petrovi Novohradskému z Kolovrat. Petr Novohradský poté od Jana staršího Hory z Ocelovic přikoupil i druhou polovinu Libkovic a roku 1583 vše prodal Kryzeldě Švamberkové z Lobkovic. Roku 1607 libkovický statek spolu s Vrbicemi zdědila Kateřina Berková z Dubé, provdaná za Jáchyma Libštejnského z Kolovrat. Kateřina Libkovice odkázala své dceři Zbyňce Kateřině, provdané z Valdštejna. Po její smrti roku 1681 se statek dostal do rukou Františka Augustina hraběte z Valdštejna. Ten však již po třech letech také umírá a majetek po něm dědí bratr Jan Bedřich hrabě z Valdštejna, arcibiskup pražský.Oznam města/obce:

Události v obci
www.obec-vrbice.cz/obec/udalosti-v-obci/

Zpravodaj
www.obec-vrbice.cz/obec/udalosti-v-obci/zpravodaj-tiskoviny/

Spolky a sdružení
www.obec-vrbice.cz/obec/spolky-sdruzeni/

Služby:

autobus kanalizace knihovna sportoviště

Fotogalerie

Vrbice 1 Vrbice 2 Vrbice 3 Vrbice 4 Vrbice 5 Vrbice 6 Vrbice 7 Vrbice 8 Vrbice 9

Odkazy/linky

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí