Vratimov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vratimov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Primátor/Starosta: Bc. Martin Čech
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Bc. David Böhm
Tel.: +420 595 705 951, 595 705 950, 595 705 911
Mobil: +420 605 863 688, 724 179 090
Fax: +420 595 705 910
E-mail:
Web: www.vratimov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 7357

Rozloha obce/města v ha: 1414

První písemná zmínka: 1305

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00Prezentace:

Vratimov vznikl v době kolonizace Těšinska v 2. polovině 13. století. Jeho založení souvisí s kolonizační činnosti feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu Barutů, původně z Lužice. Polohou patří město do Ostravské pánve. Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže položených míst 236 m n. m. Charakter města se v průběhu století značně změnil. Zásadní změnu přináší výstavba továrny na celulózu - v 80. letech 19. století a rozvoj ostravského průmyslu.

Výstižným vyjádřením tradic města je jeho znak, na kterém je zobrazeno rádlo, představující nejstarší tradici - zemědělskou výrobu, dále ozubené kolo a role papíru, symbolizující historii výroby celulózy, papíru a hutní výrobu. Současný Vratimov patří svou rozlohou 14,2 km2 ke středně velkým obcím do okresu Ostrava-město. Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova, v němž žije 5 732 obyvatel, a Horních Datyň s 1 065 obyvateli.Vratimov patří k oblastem, které jsou silně poznamenány negativními účinky průmyslu na krajinu.

Město Vratimov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu se Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Více: www.vratimov.cz/mesto/historie-mesta/

Kronika města: www.vratimov.cz/mesto/kronika/Oznam města/obce:

Aktuality
www.vratimov.cz/aktualne/aktuality/

Organizace
www.vratimov.cz/organizace/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična vlak

Fotogalerie

Vratimov 1 Vratimov 2 Vratimov 3 Vratimov 4 Vratimov 5 Vratimov 6 Vratimov 7 Vratimov 8 Vratimov 9 Vratimov 10 Vratimov 11

Odkazy/linky

Události
- www.vratimov.cz/aktualne/udalosti-ve-meste/

Kalendář akcí
www.vratimov.cz/aktualne/kalendar-akci/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí