VLČKOVÁ - Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba kulturního domu

VLČKOVÁ - Multifunkční zařízení v KD Vlčková - půdní vestavba kulturního domu

Kulturní dům v obci Vlčková byl postupně opravován a celá přestavba trvala 13 let. Na opravách se pracovalo dle finančních možností obce a dle získaných finančních příspěvků. Díky finanční podpoře z Krajského úřadu Podprogramu na podporu obnovy venkova se přestavbu podařilo v minulém roce dokončit. Oprava byla v minulosti spolufinancována také ze Státního fondu životního prostředí. V současné době jsou půdní prostory využity jako knihovna a celý objekt jako multifunkční zařízení.

Více na: www.vlckova-obec.cz