Vlčí Habřina

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vlčí Habřina


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Vlčí Habřina 104, 533 41
Primátor/Starosta: Jaroslav Bartoš
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Martin Rajmond
Tel.: +420 466 942 351
Mobil: +420 603 256 524, 730 542 966
Fax: -
E-mail:
Web: www.vlcihabrina.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 317

Rozloha obce/města v ha: 337

První písemná zmínka: 1436

Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00  13:00 - 19:00Prezentace:

Obec Vlčí Habřina se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. Vlčí Habřina se nachází severovýchodně od Přelouče, při levé straně silnice vedoucí do Rohovládovy Bělé. Leží v nadmořské výšce 219 m n.m. v nevelkém údolí, ze severu a jihu je krytá lesy. Na západní straně se leskne rozsáhlý Sopřečský rybník. Dnes zde žije 325 obyvatel ve 121 domě. Občanskou vybavenost tvoří knihovna, obchod se smíšeným zbožím, hostinec, kadeřnictví, kosmetika, mandlovna a v prostorách bývalého zemědělského družstva je výrobna knedlíků. Obec má udržované místní komunikace, ukončenou plynofikaci a veřejný vodovod. Ač původně ryze zemědělská, postupně se mění v moderní obec pardubického kraje. Ves tato, jak praví pověst lidu, a jak svědčí písemné a jiné doklady, dostala jméno své prý od habří, v němž se líčilo na vlky. Bylo prý tam původně "habří na vlčí" (rozuměj na vlčí zvěř), z čehož později utvořeno nynější jméno Habřina Vlčí.

Že skutečně po habří a vlcích dostala ves jméno, můžeme souditi z následujícího: V stol. 16. a na počátku století 17. byly na panství Pardubickém lesy velmi rozsáhlé, a v nich veliká hojnost zvěři, jež bedlivě byla hlídána, zvláště když panství připadlo koupí císaři. Pod Kunětickou Horou byla velmi obšírná daňčí obora, v níž byla veliká bažantí komora; revírů bylo 13, hajných 101. Pro divoké vepře bylo tam 99 záspů a pro vlčí zvěř tři obory. Tenata vlčí a zaječí visely ve veliké kůlně blíže myslivny u vsi Chvojna, kde se chovali též psi ohaři. Tenkráte se platilo mysliveckým mládencům za zastřelení starého vlka 1 zl. Jedna taková vlčí obora bývala jižně nade vsi Habřinou, jak dosud připomíná jméno lesa, Obora. Les ten, nyní borový, za stara nejspíše habrový, rozkládá se na široké stráni. Její nejvyšší vypnulina, 231 m vysoká, je zdaleka patrna, jsouc cizinci vůdčím bodem.

K lesu tomu přijdeme asi za čtvrt hodiny po cestě, jež vede z Habřiny k rybníku Sopřečskému. Les tento je majetkem velkostatku Pardubického. Sousedí na severní straně s obecním lesem Habřinským, na straně severozápadní zabíhá až ke břehu prve jmenovaného rybníka. A právě v místech, kde se končí obecní les Habřinský, asi tři kroky opodál od široké polní cesty, je v uvedeném lese Oboře hluboká vlčí jáma a 150 kroků jihozápadně druhá. Obě ty vlčí jámy jsou zbytky z někdejších dob, kdy vlky do jam chytali. Jsou to svědkové dřívějších honů a lovů, památky zašlých dob, kdy vlk a rys, divoký kocour a vepř bývali domovem v této krajině. Obě jámy jsou ještě dosti znalé, ač okraje jejich jsou již valně pobořeny, a nitro napolo zasypáno. Ale dosud je prvá skoro 3 m hluboká a má průměr 10 m, druhá, větší, má 50 kroků v obvodu.Oznam města/obce:

Aktuality
www.vlcihabrina.cz

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice školka sportoviště

Fotogalerie

Vlčí Habřina 1 Vlčí Habřina 2 Vlčí Habřina 3 Vlčí Habřina 4 Vlčí Habřina 5 Vlčí Habřina 6 Vlčí Habřina 7 Vlčí Habřina 8 Vlčí Habřina 9 Vlčí Habřina 10

Odkazy/linky

Spolky a kultura
www.vlcihabrina.cz/spolky-a-kultura/

Firmy v obci
www.vlcihabrina.cz/firmy/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí