Vítonice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vítonice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Vítonice 82, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Primátor/Starosta: Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Libor Severa
Tel.: +420 573 389 029
Mobil: +420 725 121 270
Fax: -
E-mail:
Web: www.vitonice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 467

Rozloha obce/města v ha: 766

První písemná zmínka: 1381

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00Prezentace:

Vítonice, nadmořská výška 265 metrů nad mořem, jsou starobylou vesnicí malebného podhostýnského Záhoří. Do konce 19. století patřily rozlohou a vysokou kvalitou orné půdy mezi nejbohatší obce na Bystřicku. O tom, že Vítonice byly osídleny již v mladší době kamenné, tj.před více než 5000 lety, svědčí mnohé archeologické nálezy kamenných sekeromlatů a jiných nástrojů kamenné industrie. Žil zde lid šňůrové keramiky, který své zemřelé pohřbíval v mohylových hrobech. Rozšiřoval úrodnou půdu, na níž pěstoval životodárné obilí.

První písemný záznam o vsi Vítonice je z roku 1381, pořízený v zemských deskách olomouckých v jazyce latinském. Podle tohoto zápisu ves Vítonice byla v poddanství pánů ze Šternberka. Obsahem zápisu je závěť, kterou Petr ze Šternberka zajišťuje věnem část svých statků a práv své manželce Anně po dobu jejího vdovství.

V dalším zápisu z roku 1398 byla ves Vítonice na věčné časy darována kláštěru šternberskému za spásu duše Petra ze Šternberka.

Od roku 1480 se dostávají Vítonice do držení významného moravského šlechtického rodu Žerotínů. Ti na svém panství šířili učení Českých bratří, kteří v našem kraji zakládali školy, studovali Písmo svaté, rozvíjeli nové způsoby hospodaření a zdokonalovali řemeslnou výrobu. Ve Vítonicích postavili dřevěnou modlitebnu (bratrský sbor).

Od roku 1490 pak byla ves Vítonice v poddanství pánů z Helfštýna.

Třicetiletá válka 1618 – 1648 dolehla na Vítonice krutým utrpením. Polští kozáci (lisovčíci) náš kraj surově pustošili a vyplenili. Mstili se tak na našich předcích právě pro jejich českobratrskou víru a pro jejich odpor proti císařským. V souvislosti s válečnými událostmi vypukla v našem kraji morová nákaza, která zachvátila rozsáhlou oblast Záhoří a Hané. “Morové ráně“ tehdy podlehlo mnoho tisíc poddaných. Válečné útrapy násobily nejen bojová střetnutí, ale i přesuny švédských armád, které drancovaly náš kraj několikrát za sebou. V roce 1642 Švédové celou obec vyrabovali a vypálili. Ve Vítonicích tak zůstalo mnoho pustých gruntů. Byla to pohroma, kterou tato vesnice nikdy předtím ani nikdy potom nezažila.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Vítonice 1 Vítonice 2 Vítonice 3 Vítonice 4 Vítonice 5 Vítonice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí