Víte, že ... vrch Oreb u Třebechovic se původně jmenoval Vinice podle svahů osázených vinnou révou a jeho současný název mu podle biblické hory dali husité?

Oreb

Oreb je hora nedaleko Třebechovic pod Orebem, které se podle něj v roce 1920 přejmenovaly. Horu s nadmořskou výškou 260 metrů (podle jiných zdrojů 256,3 m[1]) obtéká řeka Dědina. Na vrcholu stojí kostel Božího Těla. Hora do dubna 1419 nesla název Vinice podle vinic na jižním svahu.

Popis

Oreb se nachází 0,5 kilometru západně od Třebechovic pod Orebem. Tento nevýrazný malý svědecký vrch geomorfologického původu s nadmořskou výškou 260 metrů je krytý říčními štěrky a písky středopleistocenní terasy Dědiny, spočívajícími na slínovcích a jílovcích svrchního turonu až do koniaku. Na nezalesněných svazích rostou pouze místy borové porosty s příměsí smrku.

Ční necelých 20 metrů nad hladinou říčky Dědiny nedalekoho jejího ústí do Orlice. Na jeho asymetrické podobě se Dědina výrazně podepsala. Boční erozí vytvořila jeho východní a jižní svahy. Ty jsou jako jediné alespoň trochu výrazné v celém širokém okolí. Severní a západní svahy navazují na přilehlou tabuli a jsou velmi mírné, nízké a táhlé. Pod nejstrmějším, východním svahem teče řeka Dědina. Východním svahem stoupá kamenné schodiště od Třebechovic až po temeno hory. Na vrcholu stojí kostel Božího těla.

Historie

Ve středověku se původně hora jmenovala Vinice. Na jejích slínovcových jižních svazích se pěstovala vinná réva. K jejímu významu jako poutního místa přispěl fakt, že tu stála menší kaple. V dubnu 1419[4] na velkém shromáždění příznivců husitského hnutí z východních Čech kněz Ambrož z Hradce vyzval ke vzpouře proti purkrabímu Jindřichu z Vartemberka. Při této příležitosti došlo k přejmenování hory na Oreb podle biblické hory, na které se zjevil Bůh Mojžíšovi v hořícím keři. Po hoře se poté pojmenovalo i místní vojenské bratrstvo Orebské (tzv. Orebité), které se po Pražském a Táborském stalo třetím největším v zemi. V jeho čele stanul Hynek Krušina z Lichtenburka.

V roce 1868 se tu konal tábor lidu, kdy se obyvatelé severovýchodních Čech přes zákrok četnictva a vojska postavili za národní sebeurčení. Podle Orebu se také pojmenovalo samotné město. Pro rozlišení od roku 1920 používá název „pod Orebem“.