Víte, že ...přírodní památka Rukávečská obora je nejstarším chráněným územím v okrese Písek?

Víte, že ...přírodní památka Rukávečská obora, která byla vyhlášena již roku 1929 z důvodu ochrany cenného bukového lesa, je nej

Rukávečská obora je přírodní památka ev. č. 376 v okrese Písek v katastrálním území obce Květov, která tvoří jen menší část stejnojmenné obory využívané pro hospodářské účely.

Důvodem ochrany je fragment původního porostu acidofilních bikových bučin asociace Luzulo-Fagetum.

Přírodní památka se nachází v Jihočeském kraji v okrese Písek západně od Milevska v katastrálním území obce Květov. Je součástí stejnojmenné obory mající rozlohu 848 ha, která je prvkem lesního komplexu mezi obcemi Rukáveč a Květov.

Vlastní přírodní památka zabírá plochu 6,8349 ha, okolo níž je ochranné pásmo o šířce 50 metrů. Její území leží na mírném severním svahu 538 metrů vysokého kopce Oranice, nad levostranným přítokem Hrejkovického potoka přibližně 2 kilometry jihovýchodně od obce Květov na jih od silnice spojující Branice a Květov, nedaleko Tyrolského domu, což je lovecká chata vystavěná v roce 1810 v alpském stylu.

Nadmořská výška přírodní památky se pohybuje mezi 488 až 536 m n. m. Oblast je součástí ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy.