Víte, že ... na území přírodní rezervace Skočický hrad v okrese Strakonice se nachází významné pravěké hradiště?

Skočický hrad

Skočický hrad je přírodní rezervace ev. č. 975 nacházející se poblíž obce Skočice v okrese Strakonice. Důvodem ochrany je komplex relativně velmi přirozené lesní vegetace ve vrcholové části vrchu Hradu u Skočic. Na této lokalitě se jako na jediné v okrese Strakonice zachoval přirozený porost květnaté bučiny podsvazu Eu–Fagenion.

Cenné přirozené lesní porosty pokrývají západní vrcholovou část (včetně prostoru prehistorického hradiště) a východní kulminační část. Ploché hřbety a mírnější jižně orientované svahy obou vrcholů jsou kryté převážně listnatými porosty s převahou buku, které mají charakter acidofilních bučin až bukových doubrav s přechody ke květnatým bučinám. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Lokalita

667 metrů vysoký kopec, na jehož vrchu se chráněné území nachází, leží mezi obcemi Skočice ležící severně od území, na západě leží Pivkovice, na východě Krašlovice a na jihu obec Svinětice. Území leží zhruba 1,5 km jihozápadně od obce Skočice.

Přírodní rezervace se nachází v oblasti vrcholové partie 667 metrů vysokého vrchu Hrad či Skočický hrad, který je z větší části zalesněn. Samotný vrchol je tvořen sedlem propojeným dvouvrcholem (vyšší a užší vrch Hrad a širší nižší vrch Kolo) táhnoucím se západo-východním směrem. Na vrchu Kolo se nachází zbytky pravěkého hradiště. Na vrchu Kolo se nachází místo zvané Šumavská vyhlídka, ze které je vidět na Šumavu a vrchy Boubín, Bobík a Libín.

Nicméně výhled do krajiny každoročně snižuje vyrůstající porost, který výhled postupně zakrývá. Druhým směrem je při výstupu na kopec výhled na jadernou elektrárnu Temelín.