Víte, že motýl drsnokřídlec březový je farbou přizpůsobení znečištění?

Drsnokřídlec březový

Víte, že motýl drsnokřídlec březový má světle bílou a zcela černou varietu jako výsledek přizpůsobení druhu na znečištění během průmyslové revoluce?

Drsnokřídlec březový (Biston betularia) je motýl z čeledi píďalkovitých, který se pro změnu svého zbarvení v průběhu průmyslové revoluce stal předkládaným důkazem evoluce živých organismů. Toto přebarvení motýla bylo způsobeno vymizením lišejníků z kůry stromů v oblastech se silným znečištěním ovzduší, na které se drsnokřídlec schovával před ptačími predátory. Jelikož byl bíločerný drsnokřídlec lépe viditelný, došlo k přizpůsobení se změně prostředí vlivem selektivního výběru a začal se zde vyskytovat nejčastěji nebo výhradně zbarvená černá forma zvaná carbonaria.

Drsnokřídlec březový je mohutný motýl, který se řadí mezi jednoho z největších zástupců píďalek obývající Evropu. Světlá forma dospělého motýla má bílé zbarvení s jemně černým tečkováním a čárkováním, které připomíná smíchanou sůl s pepřem. Oproti tomu tmavé populace jsou zcela černé, dříve obývaly jen oblasti měst se silným znečištěním, nyní se ale pravděpodobně šíří i do světlejších populací. Z důsledku zlepšení stavu ovzduší a poklesu tmavého spadu v okolí měst se začíná pozorovat, že výskyt tmavé varianty tzv. carbonaria dramaticky opět klesá. Někteří biologové dokonce zastávají stanovisko, že tato forma během několika desetiletí vymizí.