Víte, že kostel svatého Alfonse v Července je ...

kostel_svateho_alfonse.jpg

Kostel svatého Alfonse je sakrální stavba vybudovaná v Července v okrese Olomouc. Od roku 1862, kdy byl vysvěcen, je to jediný kostel zasvěcený svatému Alfonsovi v České republice.

Od sedmdesátých let 20. století je v kostele pravidelně vystaven betlém, při jehož tvorbě se využívá i přírodního mechu doneseného z lesa.

V roce 2007 byla opravena střecha a roku 2013 opravena fasáda kostela.

Sakrální stavba (z latinského Sacer – „svatý“) (svatostánek) je stavba sloužící pro náboženské nebo rituální úkony. Existuje mnoho různých druhů náboženských staveb; např. v křesťanství sakrální stavba slouží k uctívání a chvále Boha – může se jednat o katedrálu, kostel, kapli, boží muka i kříž u cesty.