Víte, že hvězdy vznikají gravitačním kolapsem obrovského molekulárního mračna?

Gravitační kolaps mračna

Víte, že hvězdy a jejich planetární soustavy vznikají gravitačním kolapsem obrovského molekulárního mračna?

Hvězda je kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce. Hvězdy mají téměř kulovitý tvar (musíme dbát i na odstředivou sílu, která vzniká samotnou rotací hvězdy), ve kterém je udržuje gravitace. Hvězdy představují dominantní složku svítící hmoty ve vesmíru. Gravitačně jsou vázány v galaxiích. Jedna galaxie jich čítá kolem 100 miliard. Silnější vazby se vyskytují v hvězdných asociacích nebo hvězdokupách (vždy ovšem v rámci galaxie).

Zemi nejbližší hvězda je Slunce, vzdálená přibližně 8 světelných minut (1 astronomická jednotka).

Gravitační kolaps (gravitační zhroucení) je proces, při kterém síly působící proti tlaku gravitace nestačí na zachování hydrostatické rovnováhy tělesa.

Gravitační kolaps stojí mimo jiné při vzniku hvězdy, ke kterému dochází zhroucením molekulárního mračna, a zastaví se, jakmile je v jejím jádře zažehnuta fúzní reakce, která začne produkovat energii působícící proti gravitačnímu tlaku. Gravitační kolaps nastává také na konci života hvězdy, ve které již fúzní reakce uhasly. V případech velmi hmotných hvězd končí gravitační kolaps zhroucením do neutronové hvězdy nebo (u těch s hmotností větší než Tolman-Oppenheimer-Volkoffova mez) jako černá díra.