Víte, že ... délka nejdelšího mostu v České republice, tzv. Radotínského mostu přesahuje 2 kilometry?

Víte, že ... délka nejdelšího mostu v České republice, tzv. Radotínského mostu přesahuje 2 kilometry?

Radotínský most (před oficiálním pojmenováním označovaný například jako Lahovická estakáda) je dvojice mostních staveb na Pražském okruhu, překlenující údolí Vltavy a Berounky před jejich soutokem. Fyzicky na sebe obě stavby plynule navazují a tvoří jediný most, z úředního hlediska jde však o dvě různé stavby, každá z částí má jiné konstrukční řešení a jiného dodavatele.

Provoz na mostě, který je označován za nejdelší v České republice, byl zahájen 20. září 2010. Dne 12. října 2010 Rada hlavního města Prahy schválila pro celou dvojici staveb název Radotínský most.

První část tvoří most o délce 236 metrů, na komořanské straně začíná za ekoduktem nazvaným tunel Šabatka, překlenuje železniční trať 210, Vltavu a severní výběžek chráněného území přírodní památky Krňák a ústí do mimoúrovňové křižovatky Lahovice (Strakonická) (těsně jižně u Lahovic na hranici se Zbraslaví), v níž se kříží se Strakonickou ulici.

Druhá část, estakáda o délce 2045 metrů (uvádí se též 2059 metrů) o 37 mostních polích pokračuje z této křižovatky přes plánovanou Radotínskou lagunu, Berounku, Výpadovou a Vrážskou ulici a železniční trať 171 a na hranici Radotína s Velkou Chuchlí navazuje na Lochkovský tunel k Lochkovu.

Radotínský most 1 Radotínský most 2 Radotínský most 3