Vernéřovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Vernéřovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Vernéřovice 201, 549 82 Meziměstí u Broumova 4
Primátor/Starosta: Ing.Tomáš Havrlant
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Bohumír Urbanek
Tel.: +420 491 582 419
Mobil: +420 728 545 336, 777 666 903
Fax: +420 491 582 419
E-mail:
Web: www.vernerovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 336

Rozloha obce/města v ha: 941

První písemná zmínka: 1351

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 17:00
úterý 7:00 - 15:30
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek 7:00 - 14:30


Prezentace:

Nynější obec Vernéřovice, nalézající se severozápadně od Broumova v údolí dnešního Vernéřovického potoka, byla jako ves lánového typu založena emfyteutickým právem za kolonizace Broumovska někdy ve druhé polovině 13. století. Poprvé se v písemných pramenech připomíná ale až k roku 1351 pod názvem "Wernhirsdorf".

Jak samotný název napovídá, byla patrně vysazena německým lokátorem Wernerem (Wernhirem), který patrně pocházel ze sousedního Slezska (snad z okolí Friedlandu). Ležíce na samotných hranicích mezi broumovským klášterním panstvím a územím rodu erbu třmene byla tato poddanská ves původně v držení vládyckých rodů (1355 - Ješek Hořvic, 1375 - Vintíř z Lažan a 1377 - Kunclín z Lažan. Teprve až r. 1434 se stala majetkovou součástí broumovského kláštera, když ji (spolu se sousedními vesnicemi Vižnovem a Meziměstím) prodali bratři Johnové tehdejšímu opatu Heřmanovi. Ovšem ještě v průběhu následujícího století byla klášterem vedena jako občasná majetková zástava. K datu 1484 se tato osídlená lokalita uváděla v písemných pramenech již jako Německé Vernéřovice (Deutsch Wernersdorf).

V rámci celého klášterního panství bylo postupně zavedeno poměrně prosperující zemědělské hospodářství a zdejší poddanská ves (obdobně jako ostatní poddanské vsi na celém panství) se stala hospodářskou zásobárnou broumovského kláštera. Podle urbáře z r. 1602 se ve Vernéřovicích nacházelo 29 rolníků, kteří každoročně - na sv. Jiří a sv. Jana - odváděli peněžní daň ve výši 9 kop a 43 grošů. V r. 1631 byla situace obdobná, jen s tím rozdílem, že peněžní daň se odváděla na sv. Jiří a sv. Michala a navíc se odváděl ještě tzv. lesní peníz, tj. dávka z užívání lesa.

Podle tzv. Hesseliova urbáře z r. 1676 bylo ve Vernéřovicích evidováno celkem 27 rolníků a 25 chalupníků, kteří peněžní dávky odváděli na sv. Jiří a sv. Michala a rovněž odváděli i již zavedený lesní peníz. (5) K datu 1833 měly Vernéřovice celkem 168 domů a 1045 obyvatel. Stály zde farní kostel sv. Michala (viz. další text), škola, dvůr a 2 mlýny. Obyvatelé se živili zemědělstvím, v zimě ručním tkalcovstvím a přádelnictvím.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus pošta sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Vernéřovice 1 Vernéřovice 2 Vernéřovice 3 Vernéřovice 4 Vernéřovice 5 Vernéřovice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí