Velký Týnec

Přidat údaj - nahlásit změnu
Velky_Tynec_erb.png


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Primátor/Starosta: PhDr. Petr Hanuška, Ph. D.
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Mgr. Stanislav Denk, Mgr. Jakub Vrána, Ph.D.
Tel.: +420 585 151 111, 585 151 113, 585 151 110,
Mobil: +420 606 744 611, 606 780 093, 605 204 983
Fax: +420 585 151 117
E-mail:
Web: www.velkytynec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 3124

Rozloha obce/města v ha: 2061

První písemná zmínka: 1207

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 12:00   13:00 - 17:30
Středa: 7:30 - 12:00   13:00 - 17:30Prezentace:

Velký Týnec u Olomouce je stará slovanská vesnice založená v místech, kde byla ještě v hlubinách pravěku starší sídliště, jak dokazují sice nečetné, ale naprosto přesvědčivé nálezy prehistorických předmětů...

Velký Týnec u Olomouce je stará slovanská vesnice založená v místech, kde byla ještě v hlubinách pravěku starší sídliště, jak dokazují sice nečetné, ale naprosto přesvědčivé nálezy prehistorických předmětů lidské potřeby (keramiky, nástrojů, kosterních pozůstatků aj.) dokumentující nepřetržitou dobu zdejšího osídleni od mladší doby kamenné po raný středověk. Jsou zde tedy i nezvratné důkazy existence osady v čase keltského osídlení našich zemí, o čemž svědčí i sám název obce povstalý z keltského slova tun, týn (doplněného již slovanskou příponou -ec).

Písemnou formou je Týnec (Tynech) poprvé v dějinách připomenut v latinské listině z roku 1207, kterou český král Přemysl Otakar I. daroval tři popluží v Bukovanech patřící dosud Týnci klášteru augistiniánek u sv. Petra v Olomouci. Tenkrát byl tedy Týnec ještě majetkem zeměpanským (královským) a z moci krále Přemysla Otakara II. byla před rokem 1274 uskutečněna výrazná změna v týneckém obecním zřízení. Králem pověřený zeměpanský úředník Petr, vladař olomouckého hradu zde zavedl tzv. právo německé, jímž byla odstraněna dosavadní nerovnost statků, k jednotlivým usedlostem znovu přidělena půda do dědičného nájmu, stanoveny přesné dávky z gruntů a do čela obce postaven rychtář jako zástupce vrchnosti. Jeho přičiněním byli pak získáni noví hospodáři z nedalekého okolí, čímž se dosavadní slovanská okrouhlice o 15 chalupách rozšířila až na 77 stavení seřazených nyní do osady ulicového typu, jakou v podstatě zůstala do dnešních dnů.

Více historie: www.velkytynec.cz/historie-a-pamatky/d-1153/p1=52
Kronika obce: www.velkytynec.cz/kronika-obce/ds-1009/p1=1150Oznam města/obce:

Hlášení rozhlasu
- www.velkytynec.cz/vismo/hlaseni-rozhlasu.asp?p1=6848

Podnikatelé a služby
www.velkytynec.cz/podnikatele-a-sluzby/os-54/p1=7336

Knihovna
www.velkytynec.cz/mistni-knihovna/os-1002/p1=7343

 

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Velký Týnec 1 Velký Týnec 2 Velký Týnec 3 Velký Týnec 4 Velký Týnec 5 Velký Týnec 6 Velký Týnec 7 Velký Týnec 8 Velký Týnec 9

Odkazy/linky

Kalendář akcí
www.velkytynec.cz/ap?p1=5731

TJ Sokol
www.fotbalvelkytynec.cz

Soubor Týnečáci
www.velkytynec.cz/folklorni-soubor-tynecaci/os-1007/p1=7364

Zámecká galerie
www.velkytynec.cz/zamecka-galerie/ms-8064/p1=8064

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí