Veliká Ves

Přidat údaj - nahlásit změnu
Veliká Ves


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Podlesice 53, 441 01 Podbořany
Primátor/Starosta: Bc. Miroslav Ogáseanu
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jiří Hlaváč
Tel.: +420 474 397 311
Mobil: +420 724 148 365
Fax: +420 474 397 011
E-mail:
Web: www.velikaves.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 327

Rozloha obce/města v ha: 1781

První písemná zmínka: 1369

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 11:30  12:00 - 16:00 
Středa: 7:00 - 11:30  12:00 - 16:00  Prezentace:

Obec Veliká Ves leží v jižní části okresu Chomutov, 1,9 km na SSV od Krásného Dvora, 5,5 km na JV od Vilémova a 14,2 km JJV od Kadaně. Její nadmořská výška je 275 m. Protéká jí potok Dubá, který napájí dva rybníky, ležící na návsi po obou stranách silnice. Dříve zde potok poháněl také mlýn a zásoboval zámeckou vodárnu. Místní komunikace z Chotěbudic spojuje Velikou Ves se státní silnicí Kadaň - Podbořany. Obec tvoří kromě vlastní Veliké Vsi také Podlesice, Nové Třebčice, Široké Třebčice a Vitčice. Do územní reorganizace v roce 1960 patřila Veliká Ves do okresu Podbořany a teprve pak byla začleněna do okresu Chomutov.

Na katastru Veliké Vsi je registrováno množství archeologických nálezů. Podstatná část pochází ze sběrů a dokladuje, že toto území bylo osídleno prakticky v celém pravěku a časné době dějinné. Nejvíce nálezů vydal prostor pískovny západně od obce, kde kromě sběrů proběhl v letech 1974 a 1975 předstihový záchranný výzkum. Na této lokalitě byly zachyceny pozůstatky osídlení z mladší a pozdní doby kamenné (sídlištní nálezy lidu kultury s lineární keramikou a hrob dvou jedinců lidu kultury se šňůrovou keramikou), z mladší a pozdní doby bronzové (sídlištní objekty lidu kultury knovízské a štítarské) a doby laténské. Ze sběrů pocházejí nálezy ze střední doby bronzové z jihovýchodního okraje obce, z míst "U drůbežárny".

Svůj název dostala vesnice pravděpodobně proto, že již ve 14. století byla na tehdejší poměry skutečně velká. První známá zpráva je latinská z roku 1369: "Magna villa". Také další tvary názvu jsou v podstatě stejné: ve Veliké vsi, v Welikau Wsy, Welkau Wes. Německý název Michelsdorf by se mohl vysvětlit jako ves nějakého Michala, ale Boh. Horák jej pokládá za překlad českého názvu, protože ve staré němčině slovo michl znamenalo velký. Kdy přesně Veliká Ves vznikla, se nepodařilo doložit, ale již ve 14. století byla důležitou farní vsí. Osídlení začalo pod panskou tvrzí jako skupina usedlostí kolem obdélné návsi. Tvrz měla údajně dvě věže, spojené nižším domem a zvonici. Zprávy z konce 14. století říkají, že tehdy patřila Škopkům z Dubé. Hned na začátku 15. století vlastnila Velikou Ves svatovítská kapitula, která ji na 6 let propachtovala Mikuláši ze Slupna za roční poplatek 16 kop pražských grošů. Z nájemní smlouvy vyplývá, že již tehdy se zde pěstoval chmel.

Zajímavosti o obci: - www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/Oznam města/obce:

Novinky
- www.velikaves.cz/aktualne/novinky/

Spolky v obci
- www.velikaves.cz/obec/spolky/

Aktuality
www.velikaves.cz/aktualne/

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Veliká Ves 1 Veliká Ves 2 Veliká Ves 3 Veliká Ves 4 Veliká Ves 5 Veliká Ves 6 Veliká Ves 7 Veliká Ves 8 Veliká Ves 9 Veliká Ves 10 Veliká Ves 11 Veliká Ves 12

Odkazy/linky

Turistické zajímavosti v okolí
- www.velikaves.cz/obec/turisticke-zajimavosti-v-okoli/

Akce v okolí
www.velikaves.cz/aktualne/akce-v-okoli/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí