Veliká Ves

Přidat údaj - nahlásit změnu
Veliká Ves


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Veliká Ves 68, 250 70 Odolena Voda
Primátor/Starosta: Lenka Kučerová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Miloslav Jaroš
Tel.: +420 315 682 710
Mobil: +420 724 861 791, 602 201 784
Fax: -
E-mail:
Web: www.velikaves.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 289

Rozloha obce/města v ha: 569

První písemná zmínka: 1261

Úřední hodiny:

Pondělí: 9:00 – 12:00 hodin, 17:00 – 20:00 hodin

Středa: 9:00 – 12:00 hodin, 17:00 – 19:00 hodinPrezentace:

Nejstarší záznamy o obci jsou z poloviny 13. století. Obec patřila dříve do kraje kouřimského. Vít, děkan pražský, vystavěl roku 1261 ve Veliké Vsi na vlastní náklady kostel sv. Vavřince s věží. Od roku 1356 zde byla fara, která později zanikla. Po roce 1420 se Veliké Vsi zmocnili Pražané novoměstští. Sedláci a chalupníci museli platit ze svých usedlostí úroky a obdělávat vrchnostenské pozemky. V roce 1654 byl v obci 1 dvůr, 9 statků a 4 chalupy, na tehdejší dobu obec dosti veliká. V těchto dobách nebyla čísla popisná, proto měly usedlosti pojmenování po majiteli, který byl delší dobu jejich držitelem. Číslování se objevuje v zápisech teprve po roce 1770.

V roce 1766 bylo ve Vsi provedeno sčítání poddaných a napočítáno 9 statků, 4 chalupy, 103 mužů a 101 žena. V roce 1788 měla Ves 25 popisných čísel. Kromě bohatých gruntů tu byla i obecní pastouška, hostinec a škola. O té je zmínka již ve starých zápisech z roku 1771. Dříve žáci navštěvovali starou školní budovu vedle kostela. Později škola přesídlila do budovy na náměstí, kde byla s přibývajícím počtem žáků přistavena další část budovy. V roce 1844 měla Veliká Ves 35 čísel popisných a 206 obyvatel.

Roku 1881 byl obnoven kostel, stavba jednolodní gotická. Zvonice je renesanční, nízká, rozložitá věž se sedlovou střechou. Vchod je klenutý s rovnou římsou nahoře a pod ní vytesán letopočet 1582. Koncem 17. století byl kostel přidělen jako filiální ke kostelu v Obříství a tamní farář byl povinen 14 x do roka sloužit zde mši svatou. Roku 1900 bylo ve Vsi 56 čísel popisných a 362 obyvatel. K Odoleně Vodě byla Veliká Ves přidělena patrně od roku 1793 a od roku 1992 je opět samostatnou obcí.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus knihovna sportoviště

Fotogalerie

Veliká Ves 1 Veliká Ves 2 Veliká Ves 3 Veliká Ves 4 Veliká Ves 5 Veliká Ves 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí