Valašská Bystřice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Valašská Bystřice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
Primátor/Starosta: Ing. Emil Korduliak
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Karel Drda
Tel.: +420 571 759 711, 571 759 713
Mobil: -
Fax: +420 571 759 710
E-mail:
Web: www.valasskabystrice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2275

Rozloha obce/města v ha: 3597

První písemná zmínka: 1651

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 – 11:00 a 12:00 - 17:00

Úterý: 7:00 – 11:00

Středa: 7:00 – 11:00 a 12:00 - 17:00

Čtvrtek: 7:00 – 11:00

Pátek: 7:00 – 11:00Prezentace:

Dnešní Valašská Bystřice má 2 275 obyvatel a v okrese Vsetín se řadí mezi obce střední velikosti. Svou rozlohou však patří mezí největší, zabírá území 36 km². Spádově patří k Rožnovsku, od města Rožnova pod Radhoštěm je vzdálena cca 8 km. Leží uprostřed Vsetínských vrchů v povodí říčky Bystřice, která napájí známou přehradu Bystřička.

Území obce je velmi členité a hornaté, střed obce leží v nadmořské výšce 460 m, nejvyšším bodem je vrchol Tanečnice ve výšce 912 m nad mořem. Území obce je ze dvou třetin pokryto lesy a celé patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obec má úplnou základní školu, do které dochází téměř tři sta žáků z obce a okolí, vybavenou novou tělocvičnu, která byla v roce 1992 ke škole přistavěna, mateřskou školu a pobočku základní umělecké školy. Ve škole působí asi 14 kroužků, z nichž několik je sportovních, dále potom výtvarný, hasičský, myslivecký, zdravotnický, pěvecký sbor, folklórní, turistický a další.

Mateřská škola v centru obce má tři oddělení, které se specializují na logopedii, výtvarnou a dramatickou výchovu. Pobočka základní umělecké školy už v obci působí několik let a vyučuje se v ní hře na klavír, varhany, flétnu a další. Žáci mají také možnost uplatnit své dovednosti v oddílech tělovýchovné jednoty a souborech osvětové besedy.

Obecní úřad dnes sídlí v nově vystavěné budově zdravotního střediska. Péči o starší a nemocné zajišťuje Charitní domov a v roce 2000 vystavěný Dům s pečovatelskou službou. Obec je vybavena vodovodem, kanalizací a čistírnou odpadních vod. Obecní zastupitelstvo usiluje o rozvoj cestovního ruchu. Území obce k tomu dává dobré podmínky, jejím největším bohatstvím je krásná valašská krajina, v níž se střídají zdravé lesy s horskými pastvinami a políčky.

Do této krajiny jsou citlivě vsazeny dřevěné chaloupky a hospodářské stavby. Turisté i rekreanti v obci najdou velmi dobré příležitosti pro letní i zimní turistiku včetně cykloturistiky. Téměř v centru je lyžařský areál Búřov s umělým zasněžíváním a úpravou svahu. Hezký sportovní areál Tělovýchovné jednoty Sokol Valašská Bystřice se skládá ze dvou fotbalových hřišť, tenisového kurtu a budovy šaten se 40 místy pro ubytování. V obci je dostatek restauračních a občerstvovacích zařízení nejrůznějších kategorií. Taktéž v ubytovacích kapacitách lze vybírat z nejrůznějších kategorií, ubytovat se lze i v soukromí. Obec žije velmi bohatým kulturním a společenským životem.

Valašský soubor Troják uchovává bohaté a originální folklórní tradice, dechová hudba Bystřičanka účinkuje při nejrůznějších událostech v obci i jinde. Ochotníci s názvem Chaos každoročně secvičuje divadelní kry, se kterými pak objíždějí okolní obce a města. Každoročně se v obci konají dožínky, kácení máje, poslední leče myslivců, plesy, přehlídky dechových hudeb a mnohé další.

Bohatou činnost vykazují hasiči, zahrádkáři, myslivecké sdružení, klub důchodců, včelaři a další.V obci je také knihovna vybavená internetem. Hospodářský život v obci je reprezentován zejména provozovnami, které zpracovávají místní surovinu – dřevo. Je zde několik pil a zejména dva velcí výrobci dřeva – Portáš a Dřevovýroba Zdeněk Štůsek. Firma Commodum vyrábí dřevěná schodiště, zábradlí a další výrobky převážně z jehličnatého dřeva. V těchto a dalších dřevozpracujících provozovnách nalezlo pracovní příležitosti na 350 obyvatel, další si přivydělávají podomáckou výrobou hrábí, kosisk, březových metel, dřevěných nádob, apod.

Další pracovní příležitostí nabízí hospodaření v lesích. Zemědělství je provozováno ve třech rodinných farmách a v drobných rodinných hospodářstvích. Většina polích je řádně obhospodařována. V obci má sídlo několik drobnějších stavebních a instalatérských firem. Je zde zajištěna naprostá většina potřebných služeb od sběrny prádla k čištění až po moderní prodejny. Zdravotnické služby zajišťují čtyři ordinace a lékárna. Ve vestibulu nové budovy zdravotního střediska je umístěno Informační centrum, jeho zřizovateli jsou obec a Klub podnikatelů Valašská Bystřice. Informační centrum slouží k předávání a zpracování informací ve třech základních oblastech: v cestovním ruchu, v podnikání a veřejném životě. Nabízí prodej upomínkových předmětů, propagačních materiálů o obci a okolí a také kancelářské služby: kopírování, tisk, kroužková vazba, scanování atd.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus doktor kanalizace lékárna pošta restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování

Fotogalerie

Valašská Bystřice 1 Valašská Bystřice 2 Valašská Bystřice 3 Valašská Bystřice 4 Valašská Bystřice 5 Valašská Bystřice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí