Uherské Hradiště

Přidat údaj - nahlásit změnu
Uherské Hradiště


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Primátor/Starosta: Ing. Stanislav Blaha
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Marcela Čechová, Ing. Čestmír Bouda, Bc. Pavlína Jagošová
Tel.: +420 572 525 103, 572 525 112, 572 525 113, 572 525 106
Mobil: -
Fax: +420 572 551 071
E-mail:
Web: www.mesto-uh.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 24514

Rozloha obce/města v ha: 2125

První písemná zmínka: 1257

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 17.00
Úterý: 8.00 - 15.30
Středa: 8.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 15.00
Pátek: 8.00 - 14.00

Podrobněji: www.mesto-uh.cz/uredni-a-pokladni-hodinyPrezentace:

Kultura v Uherském Hradišti navazuje na bohaté tradice položené předchozími generacemi. Nejenom uvnitř sálů, ale i na náměstích, v parcích, kavárnách a vinárnách, ba dokonce i lodi plující po řece Moravě můžete potkat kulturu. Široké spektrum zábavy i poučení nabízí Klub kultury, Městská kina nebo Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kde se zrodila i - dnes už věhlasná - Noc s Andersenem. Uherské Hradiště má dvě profesionální divadelní scény - Slovácké divadlo a Hoffmannovo divadlo. Svým významem překračuje hranice regionu i Slovácké muzeum a jeho galerie s bohatými národopisnými sbírkami.

Každým rokem přijíždí do Uherského Hradiště stovky návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí, aby se tady zúčastnili mimořádných akcí, jakými jsou mezinárodní Letní filmová škola, ekologický festival Týká se to také tebe, symbolické otevírání a zavíraní cyklostezek Na kole vinohrady Uherskohradišťska, atletická Slovácká hodinovka, Slovácké léto nebo Česko-slovenský Jazz Weekend. Příkladem oživení lidových tradic jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Přehlídka Slovácko v tradici, Slovácký festival chutí a vůní, Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto nebo Žehnání svatomartinského vína. Jejich atmosféru umocňuje řada folklorních seskupení a cimbálových muzik. V Uherském Hradišti působí také řada folklorních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu a koncerty. Tradičními se také staly jarmarky lidových uměleckých řemesel na Masarykově náměstí.

Město bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II v roce 1257 s cílem zabezpečit jihovýchodní hranici českého království proti zhoubným nájezdům. Od poloviny 14. století bylo opevňováno kamennou hradbou, která byla v následujících stoletích ještě zdokonalována. Ve středověku patřilo k významným moravským městům. Za věrnost, kterou město prokázalo ve válkách českým panovníkům, udělil Matyáš Korvín v roce 1481 Uherskému Hradišti nový městský znak. Svou strategickou úlohu si uchovalo až do zrušení pevnosti v roce 1782. V 17. a první polovině 18. století bylo město vystaveno nejen nepřátelským vpádům a vojenským útokům, ale utrpělo i četnými požáry a epidemiemi. Na vrcholku baroka však došlo k jeho opětovnému hospodářskému, stavebnímu i kulturnímu povznesení.

Uherské Hradiště se stalo správním, obchodním i společenským centrem Slovácka. V průběhu 19. a na počátku 20. století došlo k dalšímu rozvoji města, které se rozšířilo vně původních hradeb a postupně získalo svou dnešní podobu. Na počátku 90. let minulého století prohlédlo město do krásy, především jeho historické jádro. Většina historických památek byla opravena a citlivě přizpůsobena potřebám moderní doby. Dnešní Uherské Hradiště je městem, ve kterém se snoubí bohatá historie s moderní přítomností. V roce 2011 město Uherské Hradiště dosáhlo nebývalého úspěchu a získalo titul Historické město roku 2011.Oznam města/obce:

Projekty
www.mesto-uh.cz/dotacni-projekty

Zpravodaj města
www.mesto-uh.cz/zpravodaj-mesta

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Uherské Hradiště 1 Uherské Hradiště 2 Uherské Hradiště 3 Uherské Hradiště 4 Uherské Hradiště 5 Uherské Hradiště 6 Uherské Hradiště 7 Uherské Hradiště 8 Uherské Hradiště 9 Uherské Hradiště 10

Odkazy/linky

Zprávy
- www.mesto-uh.cz/tiskove-zpravy

Kalendář akcí
- www.mesto-uh.cz/vyznamne-akce-ve-meste

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí