Turistický region - Severozápadní čechy

Návštěvníka okouzlí České středohoří svým unikátním reliéfem, údolím Labe s Portou Bohemica a s památnou horou Říp, spojenou s legendou o příchodu Čechů. Milovníky hor potěší Krušné i Lužické hory a skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska s Pravčickou bránou. Část regionu, známou po staletí jako Zahrada Čech, proslavily chmelnice, ovocné sady, zeleninová pole a vinice. Kraj oplývá léčivými prameny, které daly vzniknout lázním Teplice, Bílina, Dubí a Mšené.

Téměř v každém městě a obci se setkáme s historickými památkami. K těm nejvýznamnějším patří městské památkové rezervace v Kadani, Litoměřicích, Terezíně a Žatci, zámky v Klášterci nad Ohří, Krásném Dvoře, Libochovicích, Duchcově, Velkém Březně, Benešově nad Ploučnicí, Ploskovicích a Děčíně. Mnoho významných církevních staveb, jako je františkánský klášter v Kadani, cisterciácký klášter v Oseku, kostel sv. Mikuláše v Lounech, katedrála v Litoměřicích, klášter v Doksanech, loretánská kaple v Rumburku a další dávají zdejší historii i duchovní rozměr.

Turismus

Dýmající hora Boreč, součást Českého středohoří nedaleko Lovosic, se tváří jako sopka; dýmá ovšem pouze při venkovní teplotě hlouběji pod nulou. Uvnitř masívu hory totiž dochází k tzv. mikroexhalaci - vyvěrání vlhkého a teplého vzduchu, který si svou teplotu uchoval nejspíš díky porézní struktuře skály a možná i existenci malého množství podzemních termálních vod. V lednu a v únoru hora dýmá díky rozdílu mezi venkovní teplotou a teplotou vzduchu uvnitř; okolí takových vývěrů nezamrzá a hostí řadu živočichů i rostlin, prosperujících po celý rok.

Dýmající hora Boreč

Hrad Hasištejn patří k našim nejmalebnějším zříceninám, jeho jméno však připomíná nejhorší lidskou vlastnost - nenávist (Hassenstein - skála nenávisti). Podle pověsti majitel hradu odjel do války a když po návratu shledal, že se mezitím jeho dcera provdala za dobrodružného rytíře, zabil kaplana, který měl na dceru dohlížet, ale místo toho ji tajně oddal, dceru dal zaživa zazdít a sám skočil s koněm ze skály do propasti ... Jednou z nejznámějších osobností mezi majiteli hradu byl Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český cestovatel a spisovatel, který spolu s bratrem Janem na Hasištejně shromáždil velkou knihovnu a rozsáhlou sbírku astronomických přístrojů.

Hrad Hasištejn

Jáchymov, původně osada založená nad bohatým ložiskem stříbra Konrádem Šlikem v roce 1516 a povýšená na město již v roce 1520, stále však jako Údolí sv. Jáchyma, zazářil jako kometa a stejně rychle pohasl. Dvanáct let po svém založení měl Jáchymov 18.000 obyvatel, čímž se mohl řadit mezi velkoměsta, kterým v Čechách konkurovala jedině Praha! V mincovně z roku 1519 se razily tolary (Joachimsthaler), jejichž jméno si vypůjčili američtí osadníci pro svoji měnu - dolar. Již v roce 1545 ale vydatnost žíly klesá, těžaři si začínají všímat i jiných rud a nějakou dobu drží město nad vodou kobalt. Název uranové rudy - smolinec - připomíná smůlu: horníci ji tak posměšně pokřtili, neboť kde se vyskytla, tam již nebyla na stříbro žádná naděje.

Jáchymov

Litoměřice patří mezi nejstarší osídlená místa u nás - známky vypovídají o mladší době kamenné. Před r. 1057 zde český kníže Spytihněv II. založil kapitulu s bazilikou sv. Štěpána. Z roku 993 již existuje první písemná zmínka o litoměřické provincii, ale zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057 je naším nejstarším dochovaným úředním dokladem. Nádherné město s bohatstvím památek a historických událostí bylo například do roku 1610 odvolacím místem všech českých měst, do roku 1300 zde byla mincovna, dlouho také celnice labského obchodu. Ke kuriozitám patří dům Kalich, původně gotický, přestavěný stavitelem ze severní Itálie Ambrožem Ballim, naturalizovaným v Litoměřicích. Ten přestavěl dům č.p. 15 v letech 1560 - 70 tak, že jeho vížce dal tvar kalicha a v něm vytvořil místnost. Té se pak využívalo pro schůze představitelů města; jelikož přístup do kulaté síně byl středem podlahy po točitém schodišti v dříku kalicha, byla zasedání po zahájení nepřístupná .... a prý nemuselo vždy jít jen o řešení důležitých otázek města, ale i o užívání jiných, menších kalichů!

Litoměřice