Turistický region - Jižní morava

Nejvíce folklóru, památky UNESCO! Vila Tugendhat v Brně, památka světové moderní architektury zapsaná v seznamu UNESCO. Kraj má i druhou památku UNESCO, zcela odlišného charakteru: Lednicko-valtický areál, půvab kulturní krajiny v okolí Lednice a Valtic. Umělá jezera a parkové úpravy v harmonické jednotě se dvěma zámky a dalšími romantickými stavbami.... V Brně navíc funkcionalistické výstaviště a desetiletí veletrhů - město se pro nás dávno stalo synonymem veletržního světa. Jiní zas ocení okolí - snad nejčlenitější u tak velkého města, navíc dějiště množství příběhů, třeba Pohádky máje nebo Lišky Bystroušky.... Také snad nejagilnější technické muzeum v zemi!

Široká krajina jihu, pevná v bocích, na první pohled evokuje ženskost, plodnost. Tady, kousek od Dyje a vápencových suků Pálavských vrchů, se nalezla soška Věstonické Venuše. Hned vedle vinic a vinných sklípků... kraj bakchantsky vyzývavý. Nikde jinde nežijí tak přirozeně udržováním lidových tradic, které se kromě ve způsobu života projevují v architektuře i v četných kulturních akcích. A přes religiozitu obyvatel cítíte ve všech svátcích, co se jich tu slaví, divoký spár starověkých kultů a dech pohanských bohů. Hlavní folklórní oblastí je Moravské Slovácko; velké mezinárodní slavnosti každoročně potkáte ve Strážnici a ve Velké nad Veličkou (Horňácké slavnosti), festival Slovácký rok zase v Kyjově, ve Vlčnově jsou k vidění slavné "Jízdy králů".

Všechny stavební slohy, největší hustota technických památek a památek lidového stavitelství! Románská rotunda ve Znojmě - nejstarší dochovaná stavba na našem území vůbec. Renesanční Románská rotunda ve zámek v Mikulově a zámky Vranov nad Dyjí nebo Bučovice zas patří k nejkrásnějším. Jedinečnou ukázkou románsko-gotické architektury je areál kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Chcete více? Skvost barokní architektury - poutní chrám ve Křtinách stavitele J. B. Santiniho. Památky židovské komunity - ghetto s muzeem v Boskovicích, židovská čtvrť v Mikulově a synagogy a židovské hřbitovy v Břeclavi a Brně.

Románská rotunda ve Znojmě

Zámek Mikulov

Turismus

Nejstarší přehradní nádrž na Moravě, Jevišovická přehrada, byla vystavěna v letech 1894 - 97 na ochranu proti záplavám a jako zásobárna vody pro cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou. Hráz je vysoká 25,5 m a dlouhá 122 m, vodní plocha měří 14,5 ha, jezero je dlouhé 800 m a hluboké až 14,5 m. Přehrada sevřená skalami připomíná kanadská jezera a je příjemným rekreačním místem nejen pro obyvatele níže po proudu ležícího města Jevišovice. Na výšině nad hrází stojí památník připomínající tragédii husitské posádky, kterou v r. 1421 zajalo vojsko rakouského arcivévody Albrechta a ve Znojmě včetně žen a dětí dalo upálit.

Jevišovická přehrada

Jevišovická přehrada

Josefovské údolí při dolním toku Křtinského potoka východně od Adamova skrývalo jednu z největších záhad českomoravské archeologie, kterou se bohužel již nikdy nepodaří objasnit. V krasovém údolí, mimochodem nesmírně půvabném se všemi typickými krasovými jevy, je pod tzv. Býčí skálou vstup do jednoho z jeskynních systémů, kde ve vstupním dómu byl roku 1872 objeven bronzový býček (odtud jméno jeskyně i skály).

Dnes nejznámějším větrným mlýnem v zemi je nepochybně mlýn holandského typu v Kuželově, obci na úpatí Bílých Karpat. Mlýn byl postaven roku 1842 a mlel obilí pro obce Kuželov, Hrubá a Malá Vrbka bez dvou sto let - do r. 1940. V letech 1973 - 77 brněnské technické muzeum mlýn zrekonstruovalo a dnes je stavba s kompletním vnitřním vybavením a expozicí větrného mlynářství přístupná veřejnosti.