Třibřichy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Třibřichy


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Třibřichy 10, 537 01 Chrudim 1
Primátor/Starosta: Ing. Jaromil Mádlo
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jaroslav Čtverák
Tel.: +420 469 687 104
Mobil: +420 724 186 289, 606 076 095
Fax: -
E-mail:
Web: www.obectribrichy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 298

Rozloha obce/města v ha: 415

První písemná zmínka: 1415

Úřední hodiny:

Pondělí  9:00 – 11:00 hod.
Středa   16:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek  9:00 – 11:00 hod.

 Prezentace:

Obec leží v úrodné rovině asi 5 km severozápadně od Chrudimi a asi 6 km jihozápadně od Pardubic. V současné době je obec součástí Pardubického kraje. Obec sousedí s vesnicemi na jihu s Bylanami vzdálenými přibližně 1 km, na severu s Dřenicemi vzdálenými asi 1 km, Rozhovicemi vzdálenými také 1 km a v současné době také již s Chrudimí - Markovice vzdálenými 2 km. Třibřichy leží na obou březích potoka Bylanka. Levý břeh se pomalu zvedá k severní straně až do výšky 271 m, pravý břeh se zdvihá prudčeji jihovýchodním směrem, ale pak ihned klesá až k Markovickému potoku. Za tímto potokem půda opět stoupá a dosahuje u Markovic nejvyššího bodu 275 m.

Historie:

Třibřichy a jejich okolí byly již v dobách předhistorických osídleny, jak dokazují četné nálezy z doby lidu žárových polí popelnicových, zvláště z období slezského. Na kopečku, kde stávala kruhová cihelna č.p. 182, tak i pod kopečkem na parcele Č. 152/1, kde později bývala bažantnice, byly nalezeny památky z dob předhistorických: hliněné nádoby, nádoby z bronzu, kamenné nástroje, kosti, jelení, srnčí a sobí parohy. Ale celá tato doba i pozdější doba historická a vznik Tři břich je zakryt závojem dohad. Stávala zde i tvrz. O Třibřichách se v historii však dovídáme poměrně pozdě, na počátku 15. století, kdy byly samostatným rytířským sídlem. Tehdy vlastnil zdejší tvrz Kuneš z Třibřich, který podepsal protest zaslaný kostnickému sboru pro upálení M. Jana Husa. O Kunešovi však odjinud nevíme. Roku 1440 drží zboží třibřišské Jan z Třibřich, který se zúčastnil sjezdu čáslavského a zapsal se k zemskému míru.V poslední čtvrti 15. a na poč. 16. stol. se uvádí Jan Hlaváč (Hlavec) z Třibřich hofrychtéř měst věnných, jenž dal statek třibřišský Barboře z Ostrova a sestře Magdaleně z Třibřich odkázal 50 kop grošů.

Roku 1534 se jmenuje v Tři břichách Jiří Moškvic z Moškvic, ale r. 1541 vladaří tu Burian Anděl z Ronovce, jenž toho roku ve středu po sv. Mikuláši (7. prosince) vkládá své zboží do desek zemských a tu se uvádějí též Třibřichy, jako ves s krčmou a mlýnem pod velikým rybníkem. Roku 1544 patřily Třibřichy panu Mikuláši Štítnému ze Štítného a po něm je držel Petr Hamza ze Zábědovic s manželkou Johanou a jedinou dcerou Mikulášovou. Po Petrově smrti se Johana provdala r. 1560 za bratrance Prokopa Štítného. Dceru Johaninu z manželství s Petrem Hamzou, Evu si vzal za manželku Burian Špetle z Janovic.

Třibřichy zůstaly i pak v držení Johany. Roku 1560 byli v Třibřichách poddaní: Řehák, jenž platil úroku při sv. Jiří a sv. Havle po 1 kopě 375 groších, Pavel Zobků při sv. Jiří a Havle platil vrchnosti po 55 groších, Jan Maršů odváděl při stejných termínech po 4 kopách. Matěj, mlynář, odváděl po 30 groších a ročně 2 slepice. Mikeš, krčmář, platil po 35,5 groších, Antoš při týž termínech po 1 kopě 10 groších, Václav Šíp po kopě 7 groších, Šimovec po kopě, Jan Chomrada po 45 groších a Mach Matěj Kautský odváděl svatojiřského úroku 40 grošů a taktéž o sv. Havle. Povinností těchto poddaných bylo ještě na louce u velikého rybníka dřenického i na louce za Maršovou loukou trávu hrabati a seno svézti.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus knihovna sportoviště

Fotogalerie

Třibřichy 1 Třibřichy 2 Třibřichy 3 Třibřichy 4 Třibřichy 5 Třibřichy 6 Třibřichy 7 Třibřichy 9 Třibřichy 10 Třibřichy 11 Třibřichy 12

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí