Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO

Přidat údaj - nahlásit změnu
Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO


Kontaktní údaje

Adresa: Karlovo nám. 104/55 Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Tel.: +420 568 896 111
Mobil:
Fax: +420 568 847 155
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:
Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Popis zařízení:

Židovská kultura a tradice, které zanechaly v dějinách Česka velmi význačnou stopu, mají své zastoupení i na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je jím unikátně zachovaná židovská čtvrť v jihozápadním městě Moravy v Třebíči. Třebíč leží mezi městy Brnem, Jihlavou a Znojmem, a je bohatá na nejrůznější církevní památky, z nichž nejslavnější je románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, která byla na seznam UNESCO zapsaná spolu s židovskou čtvrtí.

Unikátní židovská čtvrť

Třebíč nabízí kromě jedinečných staveb také ojedinělý a jedinečný příklad blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Počátky města se datují od roku 1101, kdy zde moravští Přemyslovci, Oldřich Brněnský a Litold Znojemský, založili Benediktýnský klášter. Díky své poloze na březích řeky a štědrosti zakladatelů se stalo toto místo významným střediskem náboženského života a vzdělanosti.

První důkazy o židovských obyvatelích pochází z roku 1410, židovská obec je doložena v 16. století. Od konce 18. století zde byla jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. Tato čtvrť je cenná hlavně původními domy a původním historickým půdorysem. Židovská čtvrť nabízí na velmi stísněném prostoru charakteristické znaky židovské urbanistiky.

Můžeme zde tedy vidět poměrně hustou zástavbu, křivolaké uličky, temné zákoutí, klenuté průchody a romantická náměstíčka. Čtvrť čítá na 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí - radnice, školy, rabinátu a chudobince. Zadní synagoga navíc nabízí ve své expozici dobové informace o historii židovské čtvrti. Přední synagoga dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. V současné době v Židovské čtvrti již nežijí původní obyvatelé, proto již objekty neslouží svému účelu.

Bazilika sv. Prokopa

Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa byla zapsána na Seznam UNESCO rovněž v roce 2003. Původně byla bazilika zasvěcena Panně Marii, ovšem kvůli častým devastacím, které utrpěla v průběhu mnoha válek, byla od 1. pol. 16. stol. využívána k účelům světským. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. Nejcennější částí baziliky je vstupní portál, který pochází z počátku 13. století a zajímavé na něm je to, že byl znovu objeven až v roce 1862. K cenným částem baziliky patří rozsáhlá románská krypta, jejíž gotickou klenbu podepírá 50 sloupů a polosloupů, z nichž každý má originální hlavici.

Oznamy:
Momentálně žádné zprávy.

Fotogalerie

Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 1 Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 2 Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 3 Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 4 Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 5 Třebíč - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť - památka UNESCO 6