Tisá

Přidat údaj - nahlásit změnu
Tisá


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Tisá 205, 403 36 Tisá
Primátor/Starosta: Ing. Jiří Jandásek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jan Povejšil
Tel.: +420 475 222 439, 475 222 658
Mobil: +420 602 195 849, 724 302 695
Fax: +420 475 201 865
E-mail:
Web: www.tisa.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 957

Rozloha obce/města v ha: 1186

První písemná zmínka: 1653

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:00 (Czechpoint do 10:30), 12:00 - 16:30 (Czechpoint do 16:00)

Úterý: 12:00 - 15:00

Středa: 8:00 - 11:00 (Czechpoint do 10:30), 12:00 - 17:00 (Czechpoint do 16:30)

Čtvrtek: 12:00 - 15:00Prezentace:

Obec Tisá je bránou k romantickému kraji Labských pískovců. V centru obce návštěvníky přivítá pozdně barokní kostel sv. Anny, od kterého vede přímá cesta do Tiských stěn. Zavede nás do fantastického skalního města s mnoha bizarními pískovcovými útvary. Až do začátku dvacátých let 20. století byl do skal zakázán přístup bez místního průvodce.

Dnes je celá oblast rájem turistů i horolezců, pro které je zde 113 registrovaných lezeckých cest. Vedle Malých a Velkých stěn se severně od Tisé nalézají méně navštěvovaná skalní města - Ostrovské a Rájecké skály. Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti " Labské pískovce" 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod do SRN. Obec leží v Děčínských stěnách, známých jako Českosaské Švýcarsko, ve výšce 550 m. Do správního území Tisé spadají obce Ostrov, Rájec a osada Antonínov.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce je součástí rozsáhlé pískovcové tabule, vzniklé asi před 90 miliony let v křídovém období druhohor. Po ústupu moře, které se zde v té době rozkládalo, zde zůstaly vrstvy usazených pískovců, zpevněných nejrůznějšími tmely. Postupem doby došlo pohyby zemské půdy k popraskání těchto sedimentů. Postupné zvětrávání,eroze, působení vody a odnosy materiálů daly vzniknout bohatě členěné krajině s hlubokými kaňony se svislými stěnami s bohatou modelací. Nejzápadnější součástí Labských pískovců jsou Tiské stěny, pojmenované podle obce Tisá. Nad severním okrajem této obce se zvedá mohutná až 70 metrů vysoká hradba stěn. V nejvyšším bodě dosahují skály až 613 metrů n. m. a v délce necelého kilometru směřují k východu, kde končí u Turistické chaty. Setkáváme se zde se všemi formami pískovcových skal. Jsou zde mohutné stěny i jednotlivé izolované věže a štíhlé jehly. Ty horolezcům, vyznavačům skalního lezení, nabízejí množství výstupů od lehkého až po nejvyšší stupně obtížnosti. Skupiny věžovitých forem jsou podobny hradním baštám- hradům. Mezi nimi procházejí úzké soutěsky se svislými stěnami, jsou tu i divoké rokle a strže. Místy vznikla zřícením skal balvanitá moře s balvany úctyhodných rozměrů. Vchodem do Tiských stěn je skalní náměstí, ze kterého vycházejí dvě značené stezky. Vlevo k západu menší okruh do Malých Tiských stěn, který se od severu vrací zpět. Vpravo k východu vychází trasa Velkými Tiskými stěnami. Od skalního náměstí vede červeně značená turistická cesta po horním okraji stěn nad údolím a obcí Tisá s výhledy k jihu až na Českéstředohoří. Od Turistické chaty pokračuje do Ostrova a dovede nás až na vrchol Děčínského Sněžníku 726 m, kde stojí 30 metrů vysoká kamenná vyhlídková věž postavená v roce 1864. Červeně značená turistická cesta končí až v Děčíně. Celková délka trasy je 19 km. Severozápadně navazují na Tiské stěny u obce Rájec, která je místní částí Tisé, takzvané Rájecké skály. Tvoří je masiv tvrdého pískovce se skalními věžemi. Severní část se nazývá Ptačí stěny, k jihu pokračují skály Rájeckým údolím. Severovýchodně od Tisé leží pohraniční ves Ostrov (místní součást Tisé), kterou obklopují Ostrovské skály. Stěny a věže vysoké až 20 metrů jsou z velmi tvrdého pískovce a jsou proto vyhledávány horolezci. Tiskými stěnami procházejí také dva značené cyklistické okruhy, které dále pokračují až na Děčínský Sněžník. V těsné blízkosti obce je v zimních měsících v provozu 500 metrů dlouhý lyžařský vlek. Obec Tisá leží ve výšce 550 metrů n. m. a má 670 stálých obyvatel. Pro návštěvníky Tiských stěn jsou v hlavní turistické sezóně v obci a nejbližším okolí připraveny ubytovací kapacity s přibližně 400 lůžky.

Do okresních měst Ústí n. L. a Děčína vzdálených 20 km, je pravidelné autobusové spojení. Hraniční přechod Petrovice - Bahratal je od Tisé vzdálen 6 km.

Historie

(Tyssa, 1541, 548-550 m. n. m.). Na své cestě za hledáním nového domova se na severu Čech při stěhování národů někdy kolem roku 500 zastavila na našem území část slovanského kmene. Noví osídlenci tu našli rozsáhlé porosty tisu, proto bylo pak místo zapsáno v hraničních spisech pod pojmenováním "Tesk" - ze slovanského "tes nebo tis". Území dnešního Rájce bylo hojně porostlé vřesem, počáteční "ve vřese" se roku 1186, kdy bylo darováno řádu sv. Jana, změnilo na Raiza. Ostrov neměl dlouho své jméno. Ve starých zemských deskách se vyskytuje jako "hamr v Královském lese" (překlad), až po roce 1700 dostala nově vzniklá obec název Eiland. Rájec a Ostrov spadají pod správu Obecního úřadu v Tisé, na obecním znaku a vlajce, jež obec získala v r. 1998, jsou jako symbol tří obcí - tři větvičky tisu. Rozsáhlou oblast kolem Děčína si ve 14. století přisvojili Vartenberkové, kteří na ochranu solní stezky vybudovali u Tisé tvrz Šenov. Název vsi Šenov se dochoval až do poloviny 16.století. Nebývalý kulturní a hospodářský rozmach zažilo území za vlády rytířů z Bünau - Bynova. V letech 1554 - 1557 dal v dřívějším Šenově budovat Günther I. zámek s lutherským kostelem , farou, školou, novým poplužním dvorem,pivovarem a jméno vsi se podle zámku mění na Schönstein. V roce 1631 byly všechny objekty ve vesnicích Schönstein a Tisá vypáleny nejdříve Chorvaty a pak Švédy. Zničením zámku a kostela ztratil Šenštejn na významu a zůstal pouze součástí druhé vsi - Tisé. Od roku 1750 vznikají v Tisé nejprve manufakturní a později největší továrny na výrobu knoflíků. Tisá se stala kolébkou knoflíkářského průmyslu. Kostel sv. Anny - při silnici ve středu obce. Později barokní neorientovaná jednolodní obdélná stavba z roku 1786. Kaple - výklenková kaplička z konce 19. Století je umístěna v ohradní zdi čp. 349. Objekt je státem chráněnou památkou - v dezolátním stavu! Smírčí kříž - z několika smírčích křížů zůstal zachován jediný u silnice mezi Libouchcem a jeho částí Novým Libouchcem . Pískovcový klínový kříž má z obou stran vryt letopočet 1626. Připomíná místo a čas násilné smrti potulného mastičkáře. Objekt je státem chráněnou kulturní památkou.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus doktor kanalizace pošta restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování

Fotogalerie

Tisá 1 Tisá 2 Tisá 3 Tisá 4 Tisá 5 Tisá 6 Tisá 7 Tisá 8

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí