Telč - historické centrum - památka UNESCO

Přidat údaj - nahlásit změnu
Telč - historické centrum - památka UNESCO


Kontaktní údaje

Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 411
Mobil:
Fax: +420 567 112 403
E-mail: ilona.jenickova@telc.eu
Web:

Obecné informace

Provoz:

Otvírací hodiny Po-Pá:
Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Poloha Telče - Jihozápadní Morava, 30 km od rakouských hranic v polovině cesty mezi Prahou a Vídní
moravská část Českomoravské vysočiny
GPS 49°11'4.564"N, 15°27'9.867"E

Vlastní okolí města se nachází v mírně členité údolní pánvi přecházející v mírně členitou pahorkatinu. Nadmořská výška se pohybuje od 490 m n.m. (Moravská Dyje) po 574 m n.m. (Skalní kopec).
Nadmořská výška města 522 m n.m.


Služby:

Možnosti sportovního vyžití:


Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:


Vzdálenosti:

Popis zařízení:

Důvodem proč se Telč stala součástí Světového kulturního dědictví UNESCO je její historické jádro, které představuje dobře zachovaný goticko-renesanční urbanistický celek, který dokumentuje vyspělou renesanční stavební a uměleckou kulturu druhé poloviny 16. století.

Historie

Reprezentační zámecké sídlo i ojedinělý soubor měšťanských domů na náměstí jsou hlavním lákadlem pro tisíce turistů, kteří každoročně do „Moravských Benátek“ jak se městečku v jihozápadním cípu Moravy přezdívá, přijíždějí. Šestitisícová Telč vyrostla pravděpodobně v pol. 13. století. Datum založení města je neznámé, ovšem již z počátku 13.století pochází nejstarší památka města pozdně románská věž sv. Ducha. V roce 1339 přešlo telčské panství z královských rukou na pány z Hradce. Ti přetvořili Telč na středověkou vodní pevnost, chráněnou rybníky, vodními příkopy, hradbami a branami. Renesanční tvář dal Telči Zachariáš z Hradce, nejvýznamnější osobnost její historie, který žil ve druhé polovině 16. století.

Měšťanské domy a zámek

Jedinečnost Telče spočívá v tom, že si historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, udrželo po celá staletí svou příznačnou tvář právě z časů Zachariáše z Hradce. Do dnešních dnů se zde dochovaly pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami a kolem náměstí můžeme ještě dnes obdivovat ojedinělou sbírku gotických a renesančních měšťanských domů s podloubími a renesančními, barokními a klasicistními štíty. Podloubí a průčelí těchto domů byla v naprosté většině stavěna podle jednotného plánu. Zdejší radnice s unikátní fasádou kopíruje styl z roku 1574 a při její prohlídce upoutají zejména zachované gotické portály.

Sakrální památky a pestrý kultruní život

V bývalém purkrabství je dnes muzeum s etnografickými sbírkami, pohyblivým betlémem a expozicí o historii města. Návštěvník Telče by jistě neměl opomenout návštěvu kostela sv. Jakuba založeného současně s městem, roku 1386 vyhořel. Dnešní podoba je z 15. stol. Na 60 m vysoké věži přiléhající ke kostelu jsou dochovány dva zvony: Jakub a Marie. Dále Jezuitskou kolej, postavenou v letech 1651 - 1655. Přízemí má křížovou klenbu, po zrušení řádu budova sloužila jako kasárna. K areálu koleje patří i jezuitský kostel Jména Ježíšova, dokončený v roce 1679. Barokní podoba je zachována, atypická je orientace boční fasády směrem do náměstí.

Oznamy:
Momentálně žádné zprávy.

Fotogalerie

Telč - historické centrum - památka UNESCO 1 Telč - historické centrum - památka UNESCO 2 Telč - historické centrum - památka UNESCO 3 Telč - historické centrum - památka UNESCO 4 Telč - historické centrum - památka UNESCO 5 Telč - historické centrum - památka UNESCO 6