Střelské Hoštice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Střelské Hoštice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 38715 Střelské Hoštice 83
Primátor/Starosta: Ing. Luboš Krupka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zdeněk Pivnička
Tel.: +420 383 399 748
Mobil: +420 724 182 253
Fax: +420 383 399 748
E-mail:
Web: www.strelskehostice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 900

Rozloha obce/města v ha: 2092

První písemná zmínka: 1320

Úřední hodiny:

Pondelí: 8:00 - 11:30   13:00 - 15:30
Úterý: 8:00 - 11:30   13:00 - 15:30
Středa: 8:00 - 11:30   13:00 - 15:30
Čtvrtek: 8:00 - 11:30   13:00 - 15:30
Pátek: 8:00 - 11:30   13:00 - 15:30Prezentace:

Historie obce

Původní název obce ležící na zlatonosné a perlorodé řece Otavě byl jen Hoštice. V době, kdy tvořily jedno panství se Střelou, byl název upraven na Střelohoštice (německy Strahlhoschtitz) a na počátku 20. století pak na Střelské Hoštice. První známky osídlení Pootaví se datují do sklonku starší a do střední doby kamenné (15 000 – 5 000 let př.n.l.). Trvalejší osídlení prokazují až pozůstatky vesnických sídlišť a mohylové hroby ze starší doby železné 7. – 5. stol. př.n.l). Na území obce jsou evidovány čtyři lokality mohylových pohřebišť. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze, v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ve Vídni a v místním Muzeu řeky Otavy a voroplavby.

První písemná zpráva o Hošticích pochází z doby kolem roku 1320, kdy zdejší tvrz vlastnil Oldřich z Potštejna. V roce 1347 držel Hoštice Chval – syn Bohunka z Mladějovic. Pak zde sídlili páni z Prčice, z nichž Jan z Prčice se stal patronem zdejšího kostela. V 15. století vládla v obci rytířská rodina z Kraselova a Hoštic. Po nich následovali Pešíkové z Komárova, kteří zde pravděpodobně budovali zámek, který se stal nástupcem původní středověké tvrze ze 14. století. Ti se drželi odbojných českých stavů a po bitvě na Bílé hoře jim byl majetek zkonfiskován a spolu se zámkem Střela byl prodán Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat. V roce 1624 získal objekt Jezuitský řád, který výrazně zasáhl do úprav zámku. Jezuité zde působili až do zrušení řádu v roce 1773.

Významnější rodinou, která zasáhla do dějin obce byli němečtí Obstovi, kteří panství koupili v roce 1807. Od roku 1885 do roku 1923 se na panství vystřídalo dalších sedm majitelů. V tomto roce převzal zámek se statkem Podpůrný spolek haléřový dělníků akciové společnosti, dříve Škodovy závody Plzeň. Spolek zde zřídil ozdravovnu pro děti svých zaměstnanců a zámek zvýšil o jedno patro. Od roku 1949 obývala zámecké prostory Vojenská správa. Podpůrnému spolku byly nemovitosti státem vyvlastněny v roce 1956. Střelskohoštický zámek se stal sídlem armády – Karpatského ženijního pluku až do roku 1991. Obec celý objekt (zámek s hospodářským dvorem) odkoupila v roce 2001. V zámeckém areálu se nachází špýchar s barokními štíty.

Více - www.strelskehostice.cz/obec-7/historie/

Místní části
- www.strelskehostice.cz/obec-7/mistni-casti/kozlov/Oznam města/obce:

Aktuality
- www.strelskehostice.cz/
- www.strelskehostice.cz/obec-7/udalosti-v-obci/aktuality/

Organizace v obci
- www.strelskehostice.cz/obec-7/organizace/

Projekty obce
- www.strelskehostice.cz/obec-7/projekty-obce/

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování

Fotogalerie

Střelské Hoštice 1 Střelské Hoštice 2 Střelské Hoštice 3 Střelské Hoštice 4 Střelské Hoštice 5 Střelské Hoštice 6 Střelské Hoštice 7 Střelské Hoštice 8 Střelské Hoštice 9

Odkazy/linky

Turistika
- www.strelskehostice.cz/obec-7/turistika/

Tipy na výlet
- www.strelskehostice.cz/obec-7/turistika/tipy-na-vylety/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí