Státní zámek Valtice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Státní zámek Valtice


Kontaktní údaje

Adresa: Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice
Tel.: +420 778 743 754
Mobil: -
Fax: -
E-mail: valtice@npu.cz
Web:

Obecné informace

Provoz: Celoroční

Otvírací hodiny Po-Pá:

Návštěvní doba
www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba


Otvírací hodiny o víkendu:

Poloha:

Valtice  jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km západně od Břeclavi, u hranic s Rakouskem.


Služby:
  • svatby
  • pronájmy
  • koncerty

Možnosti sportovního vyžití:
-

Možnosti wellnes:

V zařízení je možné se domluvit:
Anj

Vzdálenosti:

Státní zámek Valtice - Břeclav
Státní zámek Valtice - Brno


Popis zařízení:

Zámek Valtice – nachází se na mírném návrší jižně za městským náměstím. Původně gotický hrad ze 13. století byl přestavěn na renesanční a později barokní zámek, v jednu z nejvýznamnějších světských barokních staveb na Moravě. Do dnešní podoby byl postaven v letech 1643–1730 podle projektů italského stavitele D. Martinelliho. Sala terrena je dílem J. B. Fischera z Erlachu.

Zámek tvoří tříposchoďová čtyřkřídlá budova s konírnami, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od nichž vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století. V nedávné době se zde točila pohádka Sněžný drak.

Stručná historie valtického zámku

Valtice (něm. Feldsberg) byly až do konce 1. světové války součástí Dolního Rakouska. K připojení k Československé republice došlo mírovou smlouvou uzavřenou v Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže 10. září 1919. Smlouva je účinná od 9. srpna 1920,  převzetí Valtic československou mocí se uskutečnilo 31. července 1920.

První známá písemná zmínka o Valticích (tehdy psaných jako Veldesperch) pochází z 10. ledna 1193. Císař Jindřich VI. tehdy listinou v bavorském Řezně potvrdil jejich směnu mezi pasovským biskupem Wolfgerem a  novým nabyvatelem, Wichardem ze Seefeldu. Již před tímto datem ve Valticích stál opevněný objekt, pravděpodobně s hliněnými a dřevěnými valy a možná i zděným obytným jádrem. Noví majitelé Valtic Seefeldové patřili k předním ministeriálům rakouských vévodů a zastávali dědičně úřad vrchních stolníků (v historických pramenech je úřad pojmenováván jako maior dapifer či  truksas). 

Více historie: www.zamek-valtice.cz/cs/o-zamku/historie

Zámecké divadlo a zimní jízdárna: www.zamek-valtice.cz/cs/ncdt/historie-a-soucasnost

Oznamy:

Prohlídkové okruhy
www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy

Akce
www.zamek-valtice.cz/cs/kulturni-program

Fotogalerie

Státní zámek Valtice 1 Státní zámek Valtice 2 Státní zámek Valtice 3 Státní zámek Valtice 4 Státní zámek Valtice 5 Státní zámek Valtice 6 Státní zámek Valtice 7 Státní zámek Valtice 8 Státní zámek Valtice 9 Státní zámek Valtice 10 Státní zámek Valtice 11 Státní zámek Valtice 12