Starý zámek Dalovice

Dalovice Starý zámek

Starý zámek se nachází v Dalovicích na křižovatce Hlavní ulice s ulicí Příční a Botanickou při severním okraji dnešního parku. Můžete u něj zaparkovat a postupně si prohlédnout bývala panská sídla v Dalovicích.

Za Albrechta Hýzrla z Chodova byla roku 1503 stará gotická tvrz oblehnuta a dobyta Šliky. V průběhu 16. stol. byla stará tvrz nahrazena novou, dnes Starým zámkem. Potomci Albrechta Hýzrla z Chodova vlastnili Dalovice až do 20. let 16. stol. Po Hýzrlech drželi Dalovice Hazlauerové z Hazlova a po nich patřily počátkem 17. stol. Fictumům a ve dvacátých 17. stol. městu Karlovy Vary.
Renesanční tvrz dnes nazývaná Starý zámek vznikla v průběhu 16. stol., byla čtvercového půdorysu, ale o jejím vnitřním členění není nic známo. V roce 1899 vyhořela a ze starší stavby byly při opravě ponechány jen hlavní obvodové zdi.

Kontakt:
Hlavní 1/27
362 63 Dalovice
Provozovatel:
Střední zemědělská
škola Dalovice
Hlavní 27
362 63 Dalovice

Vlastník:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary, Dvory
Tel: +420 353 223 129

zdroj: www.hrady.cz