Staré Hodějovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Staré Hodějovice


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice
Primátor/Starosta: Ing. Zdeněk Blažek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Libuše Vančurová
Tel.: -
Mobil: +420 602 551 592
Fax: -
E-mail:
Web: www.starehodejovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1150

Rozloha obce/města v ha: 520

První písemná zmínka: 1407

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30- 15:00
Středa: 16:00 - 18:00
Čtvrtek: 7:30 - 12:30Prezentace:

Obec leží asi 5 km od středu Českých Budějovic. Okolí obce obklopují lesy a pole, v katastru leží poměrně velký rybník a jednu část hranice katastru tvoří řeka Malše. Nová zástavba obce začala v roce 1970 a pokračuje až do současnosti. Pro svoji klidnou polohu je o další výstavbu velký zájem.

Historie:

Nejstarší stopy pravěkého osídlení na katastru Starých Hodějovice pocházejí ze starší doby bronzové ( 1900-1500 př. n. l. ). Nález pazourkového jádra západně od železniční tratě dokládá přítomnost člověka již v mezolitu. První písemná zmínka o obci Hodějovice ( Hodowicz ) pochází z roku 1407, kdy je uváděna jako majetek pánů z nedalekého Vidova. Dobu založení vsi neznáme, zřejmě spadá do období první kolonizace v 12. a 13. století.

Obec Hodějovice se pak objevila několikrát v kupních a dědických smlouvách ( 1415,1418,1463 ). 
Dědicem Jana z Vidova byl Jindřich Kolman z Křukavy, který prodal statek se vsí Hodějovice Janu Tožicovi z Tožice. V roce 1456 zdědila panství Markéta ze Ždánic. Od roku 1490 byla ves v majetku pana Voka z Rožumberka až do roku 1611. Ves zdědili Švamberkové, ale v držení ji měli jen do roku 1620. Po třicetileté válce přešla ves do držení rodu Schwarzenberků, kteří ji spravovali až do I. světové války.

Více historie zde: www.starehodejovice.cz/obec/historie/Oznam města/obce:

Úřední deska
Úřední deska - Obecní úřad - Staré Hodějovice (starehodejovice.cz)

Služby:

kanalizace školka sportoviště

Fotogalerie

Staré Hodějovice 1 Staré Hodějovice 2 Staré Hodějovice 3 Staré Hodějovice 4 Staré Hodějovice 5 Staré Hodějovice 6 Staré Hodějovice 7 Staré Hodějovice 8 Staré Hodějovice 9 Staré Hodějovice 10 Staré Hodějovice 11 Staré Hodějovice 12

Odkazy/linky

SDH Staré Hodějovice
SDH - Organizace zřizované obcí - Staré Hodějovice (starehodejovice.cz)


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí