Staré Heřminovy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Staré Heřminovy


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Staré Heřminovy 129, 793 12 Horní Benešov
Primátor/Starosta: Daniela Skotnicová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Pavel Jirásko
Tel.: +420 555 502 000
Mobil: -
Fax: +420 554 219 691
E-mail:
Web: www.stare-herminovy.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 238

Rozloha obce/města v ha: 1026

První písemná zmínka: 1253

Úřední hodiny:

Pondělí: 13:00 - 16:00

Středa: 13:00 - 16:00Prezentace:

Obec se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 15 km od bývalého okresního města Bruntálu, v sousedství města Horního Benešova a obcí Leskovec nad Moravicí, Bohdanovice a Svobodné Heřmanice. Na katastru o výměře 1230 ha žije 230 obyvatel. Stáří obce sahá mezi léta 1253 až 1422. Na podzim roku 1474 byla vesnice vypálena Janinskými vojsky pod vedením krále Matyáše Korvína.

Zmínka o znovuosídlení je z roku 1668. Obcí protéká potok Stará Voda a domy stojí po obou stranách potoka ve dvou řadách, ve slunečném údolí. V obci byla rozvinuta převážně zemědělská výroba, která přetrvává dodnes. Přesto většina obyvatel dojíždí za prací mimo obec. Za střed obce se považuje místo před kulturním domem, s autobusovou zastávkou, prodejnou potravin, obecním úřadem, kostelem, hasičskou zbrojnicí a hostincem. V budově obecního úřadu je mateřská škola s místní knihovnou. Významnou historickou památkou je kostel, zasvěcen sv. Václavu.

Zvelebování obce započalo výstavbou a opravou rodinných domů, vybudováním vodovodu, zvětšením kapacity trafostanic pro možnost elektrického vytápění domácností a úspěšným zvládnutím oprav v rámci Programu rozvoje venkova. K tradičním akcím kulturního a společenského charakteru přibývají znovu vzniklé akce, soutěž mladých hasičů, setkání všech generací či pěkné akce pro děti – dětský den, vánoční besídka, májové akce atd. Ke spokojenosti přispívá nezadluženost obce, soudržnost obyvatel a dobré vzájemné vztahy

HISTORICKÉ PAMÁTKY A OSOBNOSTI

Uprostřed vesnice, kousek stranou od silnice, stojí na malém kopci kostel, který postavil na místě staré dřevěné kaple stavitel Bartel z Opavy. Dne 8. června 1874 vztyčil Josef Tománek na kostelní věži kříž. Bruntálský hodinářský mistr F.X. Scheider zabudoval do věže hodiny za 360 zlatých guldenů, vynikající výrobek, který měl pouze jeden ciferníkový list. O deset let později vyměnila stejná firma hodiny za výkonnější. Tři zvony ve věži dostala obec darem.

V kostele byly také varhany. Za 1. světové války posloužily roztavené zvony i cínové píšťaly pro válečné účely. V červnu 1926 se však zvony ve věži znovu rozezvučely, kostel dostal tři nové zvony vyrobené v Berouně v Čechách. Velký zvon daroval Adolf Riedel z Vídně, syn zdejšího sedláka a dva malé věnoval patron kostela hrabě August von Bellegard z Velkých Heraltic. Kostel byl filiální a patřil tak jako kostely z okolních obcí k děkanátu v Jakartovicích. Jako faráři zde působili: Josef Sponer do roku 1886, Emil Gebauer do roku 1890, Franz Schertler do roku 1915 a Johannes Hauser do roku 1945. Na jihu vesnice leží Meierův dvůr, který patřil hraběti Ballegemu z Velkých Heraltic. Na základě původních reforem v Československu v roce 1920 byl dvůr vyvlastněn, správu přebrala společnost zemědělců z okolních vesnic a jako správce určila Aloise Becka. V roce 1927 byla společnost rozpuštěna a majetek přejali 'Janušovi dědicové' z Lichnova.

Dvůr zabíral 158 hektarů orné půdy, luk a lesů. Uprostřed vesnice u hřbitovní zdi v malém parčíku stojí památník, který zdejší obyvatelé postavili v roce 1920 na počest a stálou vzpomínku na padlé a nezvěstné heřminovské občany. Podél obce stály u některých statků malé kapličky a svaté obrázky, které lidé postavili z vděčnosti, například po vyléčení z těžké nemoci. Od jara do pozdního podzimu je zdobili kvítím a ve svátky u nich zapalovali svíčky. Patří k nim například Czechs kaplička nebo Sandlerova kaplička a jiné. Na křižovatce okresních silnic nešlo přehlédnout velkou jednopodlažní budovu 'Sandlerův mlýn', k němuž patřilo 18,32 hektarů pozemků.

Vedle širokých vrat rostly dvě mohutné lípy, pod kterými v roce 1924 stál nejprve podstavec s obrázkem a později kaplička. Sandlerovi mlýn koupili v roce 1898 za 13 tisíc guldenů od Josefa Loserta. Mladší syn Fritz po smrti svého otce nechal vystavět vodní turbínu. Voda z potoka Stará voda se zachycovala u statku a mlýnským příkopem tekla podél vesnické silnice a hřbitova do mlýnského rybníka a odtud na vodní kolo, později na turbínu. Významnou osobností Starých Heřmínov byl Wilhelm Türk, který se v obci narodil 2. dubna 1871. Jeho otec se do vesnice přistěhoval v roce 1869 a působil zde jako lékař. Nadaný chlapec vystudoval opavské gymnázium a univerzitu ve Vídni, kde byl promován doktorem medicíny. V roce 1903 se stal docentem vídeňské univerzity, o dva roky později šéfem druhého oddělení Franz - Josefovské nemocnice a v roce 1912 univerzitním profesorem ve Vídni. Je známý svou vědeckou prací a objevem bílých krvinek. Zemřel v roce 1916.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí