Statut soutěží "NEJ město a obec Čech a Moravy 2023" a "Primátor/Starosta Čech a Moravy 2023"

Statut soutěží "NEJ město a obec Čech a Moravy 2023" a "Starosta Čech a Moravy 2023"

(dále jen statut)

08. 03. 2023 ve 12:00

1. Předmět a účel statutu

Předmětem statutu je úprava soutěžních podmínek soutěží "NEJ město a obec Čech a Moravy 2023" a "Starosta Čech a Moravy 2023".

2. Vyhlašovatel soutěží

REGIONWEB, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

(dále jen vyhlašovatel)

3. Termín soutěží

Soutěže probíhají v termínu od 01. 05. 2023 (od 12:00) do 30. 11. 2023 (do 12:00).

4. Oprávněné osoby

Soutěže jsou určeny jen pro ty, kteří mají zájem podpořit města a obce Čech a Moravy nebo primátory a starosty měst a obcí Čech a Moravy.

5. Podmínky soutěží

Pravidla soutěže "NEJ město a obec Čech a Moravy 2023":

Soutěží se v kategoriích NEJ město Čech a Moravy a NEJ obec Čech a Moravy.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

1.) Do soutěže se mohou zapojit osoby - hlasující, kteří mají zájem podpořit města a obce Čech a Moravy prostřednictvím internetu na www.czregion.cz.

2.) Hlasuje se kliknutím na "Přidej hlas!" v hlasovacím zařízení pod prezentací města / obce. Vyplňte formulář a zašlete podpůrný hlas městu / obci.

3.) Na základě odevzdaných podpůrných hlasů vznikne vítěz/pořadí.

Pořadí v průběhu soutěže nevzniká!

Pravidla soutěže "Starosta Čech a Moravy 2023":

Soutěží se v kategoriích Starosta měst Čech a Moravy a Starosta obcí Čech a Moravy.

Pokud máte zájem podpořit svého primátora/starostu, zašlete prosím krátký popis s kladnými aktivitami a úspěšnými projekty, které provedl pro Vaše město/obec.
Popis lze zaslat pomocí banneru, který je umístěn pod každou prezentací města/obce.
Pro zaslání popisu musíte být zaregistrován a přihlášen na portálu.
Na konci soutěže bude ze všech zaslaných popisů - podpůrných hlasů vybrán primátor/starosta, který svými aktivitami a uskutečněnými projekty nejvíce přispěl k rozvoji města nebo obce.

Výsledky budou zveřejněny 05. 12. 2023 ve 12:00 hod.

6. Ceny soutěží

Vítězných 10 měst a 10 obcí získá:

1. - 3. MÍSTO
- celostátní propagace v médiích
- kytice květů
- grafický banner o městě/obci na portálu CZREGION.CZ v sekci města/obce po dobu 4 měsíců
- propagační materiály
- diplom

4. - 10. MÍSTO
- celostátní propagace v médiích
- kytice květů
- rozšířená propagace na portálu CZREGION.CZ
- diplom

Vítězný Primátor a Starosta získá:
- celostátní propagace v médiích
- kytice květů
- rozšířená prezentace na portálu CZREGION.CZ
- pohár pro vítěze
- diplom

7. Závěrečná ustanovení

Ustanovení tohoto statutu se stávají účinnými ve dnech jich zveřejnění na portálu www.czregion.cz.
Ustanovení tohoto statutu je možné měnit a doplňovat ze strany vyhlašovatele jednostranným vyhlášením.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech případech týkajících se soutěží.
Děkujeme každému, kdo se zapojuje do soutěží a dodržuje stanovená pravidla!

V Uherském Brodu, 08. 03. 2023

Portál CZREGION.CZ, REGIONWEB