Statut soutěží "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015" a "Primátor/Starosta Čech a Moravy 2015"

Statut soutěží "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015" a "Primátor/Starosta Čech a Moravy 2015"

(dále jen statut)

31. 03. 2015 12:00

1. Předmět a účel statutu

Předmětem statutu je úprava soutěžních podmínek soutěží "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015" a "Primátor/Starosta Čech a Moravy 2015"

2. Vyhlašovatel soutěží

REGIONWEB, Babí Louka 2505, 688 01 Uherský Brod

(dále jen vyhlašovatel)

3. Termín soutěží

Soutěže probíhají v termínu od 01. 04. 2015 (od 12:00) do 31. 10. 2015 (do 12:00).

4. Oprávněné osoby

Soutěže jsou určeny jen pro ty, kteří mají zájem podpořit města a obce Čech a Moravy nebo primátory a starosty měst a obcí Čech a Moravy.

5. Podmínky soutěží

Pravidla soutěže "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2015":

Soutěžní kategorie:

- Nejkrásnější město Čech a Moravy

Průběžné pořadí měst

- Nejkrásnější obec Čech a Moravy

Průběžné pořadí obcí

1.) Do soutěže se mají právo přihlásit oprávněné osoby prostřednictvím internetu, a to na www.czregion.cz.

Hlasovat mohou jen registrovaní uživatelé. Každý uživatel musí mít kompletně vyplněné registrační údaje.

2.) Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jednou za hodinu, a to pro jedno konkrétní město/obec (to znamená, že dané konkrétní město/obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů denně). Hlasovat se může za více měst/obcí současně v průběhu jedné hodiny.

Hlasuje se kliknutím na "Přidej hlas!" v hlasovacím zařízení pod prezentací města/obce.

Výjimečně se může stát, že se přidaný hlas nezapočítá ihned. Hlas se připočte při následujícím zobrazení prezentace.

Jakýkoliv pokus o manipulaci s hlasy znamená automatické vyřazení registrovaného uživatele ze soutěže. Městu/obci budou neoprávněně přidané hlasy odpočteny, a to bez jakýchkoliv nároků.

Nastavení pro hlasování:

a) Počítač z kterého se hlasuje, musí mít vlastní IP adresu.

Společnou IP adresu mají počítače v síti a i některá bezdrátová internetová připojení. Pokud sdílíte IP adresu, Váš hlas nemusí být připočítán. Ze sdílené IP adresy se každou hodinu započítá jen jeden hlas a to prvního hlasujícího!

Tyto nastavení slouží pro hlasování každou jednu hodinu. Bez těchto nastavení by mohl uživatel hlasovat neomezeným klikáním.

Pro zřízení vlastní IP adresy, prosím, požádejte správce Vaší sítě!

b) Ve Vašem počítači musíte mít povolené „cookies“.

NOVÉ PRAVIDLO:

3.) Zvítězí město/obec, které získá nejvíce hlasů a zároveň bude mít nejvíce uživatelů odevzdávajících hlas.

Výsledky budou zveřejněny 05. 11. 2015 ve 12:00 hod.

Pravidla soutěže "Primátor/Starosta Čech a Moravy 2015":

Soutěží se v kategoriích Primátor Čech a Moravy 2015 a Starosta Čech a Moravy 2015.

1.) Do soutěže se mají právo přihlásit oprávněné osoby prostřednictvím internetu, a to na www.czregion.cz.

Hlasovat mohou jen registrovaní uživatelé. Každý uživatel musí mít kompletně vyplněné registrační údaje.

2.) Pokud má někdo zájem podpořit svého primátora/starostu, zašle krátký popis s kladnými aktivitami a úspěšnými projekty, které provedl pro jeho město/obec.

Popis lze zaslat pomocí banneru, který je umístěn pod každou prezentací města/obce.

3.) Na konci soutěže bude ze všech zaslaných e-mailů - hlasů vybrán primátor/starosta, který svými aktivitami a realizovanými projekty nejvíc přispěl k rozvoji města nebo obce.

Výsledky budou zveřejněny 05. 11. 2015 ve 12:00 hod.

6. Ceny soutěží

Vítězných 10 měst a 10 obcí získá:

1. - 3. MÍSTO

- celostátní propagace v médiích
- předplatné časopisu Grand Generace
- dárkový balíček
- grafický baner o městě/obci na portálu CZREGION v sekci města/obce po dobu 4 měsíců
- propagační materiály
- diplom

4. - 10. MÍSTO

- celostátní propagace v médiích
- rozšířená propagace na portálu CZREGION
- propagační materiály
- diplom

Vítězný Primátor a Starosta získá:

- celostátní propagace v médiích
- rozšířená prezentace na portálu CZREGION
- předplatné časopisu Grand Generace
- propagační materiály
- pohár pro vítěze
- diplom

Ceny pro hlasující:

Každý měsíc z pomezi hlasujících losujeme dva výherce hodnotných cen:
- pobyt pro dvě osoby na dvě noci / věcná cena
- předplatné časopisu Grand Generace

Výherci budou kontaktováni telefonicky i e-mailem.

7. Závěrečná ustanovení

Ustanovení tohoto statutu se stávají účinnými ve dnech jich zveřejnění na portálu www.czregion.cz.

Ustanovení tohoto statutu je možné měnit a doplňovat ze strany vyhlašovatele jednostranným vyhlášením.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech případech týkajících se soutěží.

Děkujeme každému, kdo se zapojuje do soutěží a dodržuje stanovená pravidla!

V Uherském Brodu, 31. 03. 2015

Portál CZREGION, REGIONWEB